Společnost Barco zahájila spolupráci s ILAB RFID, Ostrava

Společnost Barco podepsala dohodu o rámcové spolupráci s ILAB RFID VŠB-TU Ostrava. Kooperační dohoda zahrnuje řešení společných projektů, vzájemnou výměnu odborných informací a odborné přednáškové a prezentační činnosti.
„Hlavní přínosy vzájemné spolupráce vidíme v možnosti spolupráce na pilotních projektech, rozšíření testovacích možností a kapacit za účelem dalšího zkvalitnění produktového RFID portfolia a poskytovaných integračních služeb. Přidanou hodnotu pro naše zákazníky jistě přinese i provádění nezávislých testů RFID pro specifické aplikace a prostředí“, objasnil Tomáš Kubíček, Business Development Manager společnosti Barco.
  O RFID ILAB Mezinárodní RFID Laboratoř při VŠB–TU Ostrava vznikla ve spolupráci s oddělením Industrial Engineering na Dongguk univerzitě v Soulu. Laboratoř je zaměřena na využívání standardů v oblasti RFID a tím i snadné celoevropské i celosvětové využití výsledků výzkumu a vývoje. Hlavním partnerem laboratoře je organizace GS1 Czech Republic, jejímž prostřednictvím je laboratoř zapojena do Evropské sítě RFID-EPClaboratoří – GS1 in Europe Lab Network. http://ilabrfid.cz/