Profesionální WIFI sítě

WiFi sítě Aruba

  • Podnikové systémy dnes často využívají WiFi bezdrátovou infrastrukturu. Jedná-li se o kritické podnikové aplikace jako je např. Warehouse Management System, je nezbytné věnovat WiFi infrastruktuře velkou pozornost. WiFi infrastuktura musí být spolehlivá i pod vysokou zátěží mnoha klientů, výhodná je schopnost prioritizace provozu. V systémech pro řízení skladových operací je při pohybu skladníků v prostoru důležitá schopnost rychlého roamingu mezi jednotlivými přístupovými body. To lowendové WiFi sítě neumí.
  • Mobilní virtuální podniková architektura (Mobile Virtual Enterprise – MOVE) společnosti Aruba Networks poskytuje uživatelům bezpečný přístup ke zdrojům podnikové sítě na základě přístupových práv dle jejich identity napříč bezdrátovou i kabelovou sítí. Poskytuje rovněž centrální správu a konfiguraci sítě z jednoho místa.
220_Series_408x436