SmartStock.WMS – řízení skladových operací v reálném čase

Zákazník:

Delimax a.s.

Popis:

SmartStock.WMS – on-line řízení skladových operací ve skladu hotových výrobků i ve skladu MTZ integrace systému do podnikového IS. Dodávka a implementace systému SmartLabeling pro efektivní generování a tisk produktových etiket s čárovým kódem.

Logo Delimax

Zákazník:

NOHEL GARDEN a.s.

Popis:

NOHEL GARDEN a.s. je největší velkoobchodní dodavatel zahradkářských potřeb v České republice a na Sllovensku. Naimplementovaný system SmartStock.WMS zajišťuje řízení skladových operací v reálném čase mobilními terminály. Značení zboží, palet a paletizačních míst čárovými kódy. Systém řeší veškeré skladové operace. Se systémem pracuje více než 100 současně pracujících uživatelů. Integrace se systémem JKR Byznys Win. Mobilní terminály Zebra / Motorola.

Přínosy pro zákazníka: výrazné snížení chybovosti ve vyskladňování, přesná evidence stavu skladu v reálném čase poskytuje , snížení nároků na odbornost skladníků – v sezónních špičkách se systémem pracují brigádníci po velmi krátkém zaškolení, výrazné zrychlení činností při vychystávání objednávek, automatizovaný tisk dokladů v okamžiku expedice, automatizované odesílání informací o obsahu palet zákazníkům.

Logo Nohel Garden

Zákazník:

KASKO spol. s r.o.

Popis:

KASKO s.r.o. je významý výrobce plastových dílů zejména pro automobilový průmysl. Dodaný system SmartStock.WMS řídí veškeré skladové operace v reálném čase s využitím mobilních terminálů a čárových kódů. Systém řeší skladové operace ve skladu hotových výrobků. Přínosy pro zákazníka: automatizovaný tisk produktových VDA etiket dle požadavků odběratelů, přesné dodržování FIFO a dalších zákaznických požadavků, detailní přehled o vykrývání objednávek zákazníků, kontrola vykrývání a kompletnosti objednávek v expedici.

Logo Kasko

Zákazník:

Intersnack, a.s.

Popis:

Warehouse Management System SmartStock.WMS, on-line řízení veškerých skladových operací pomocí mobilních terminálů s bezdrátovým přenosem dat založený na identifikaci zboží, palet a paletizačních míst čárovými kódy. Tisk paletových etiket UCC/EAN128 dle standardu EAN/GS1. Mobilní terminály Motorola / Zebra.

Logo Intersnack

Zákazník:

CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.

Popis:

Kompletní systém pro řízení skladu hotových výrobků s využitím systému SmartStock.WMS. Řízení skladových operací s respektováním specifik výroby vína a jeho skladování. Hlavní přínosy pro zákazníka: přesné dodržování FIFO, kontrola vykrývání objednávek a automatizované hlídání požadavků zákazníků na šarže, detailní přehled o všech šaržích.

Logo Vinne Sklepy Valtice

Zákazník:

Globo Eastern Europe s.r.o.

Popis:

Warehouse Management System SmartStock.WMS pro řízení skladových operací v reálném čase. Systém řeší příjem zboží, zaskladnění zboží, vlnové vychystávání, pomocí mobilních terminálů s on-line přenosem dat. Mobilní terminály Datalogic Falcon.

Logo Globo Lighting

Dodávky HW, tiskárny a tisková řešení, zákaznická řešení

Zákazník:

Hamé s.r.o.

Popis:

Dodávka a implementace systému pro generování a tisk etiket pro značení skupinových balení a palet etiketami s čárovým kódem UCC/EAN128 dle standardů EAN. Integrace do IS MFG PRO. Tisk etiket s čárovým kódem tiskárnami Zebra pomocí systému SmartLabeling Enterprise.

Dodávky mobilní terminálů Zebra pro skladové operace a odolných PDA Zebra pro obchodní zástupce.

Logo Hanwha

Zákazník:

PROFROST, a.s.

Popis:

Implementace tiskového řešení SmartLabeling pro tisk produktových etiket u výrobce lahůdek. Tiskové pracoviště vybaveno panelovým terminálem s dotykovým displejem. Aplikace na terminálu optimalizována pro nasazení ve výrobě – jednoduchost obsluhy. Tisk na tiskárnách Zebra.

Logo Profrost

Zákazník:

Linea Nivnice, a.s.

Popis:

Dodávka mobilních terminálů Datalogic Falcon a TTR tiskáren etiket. Návrh a realizace bezdrátové WiFi infrastruktury Aruba Networks. Integrace do ERP System21.

Logo Linea Nivnice

Zákazník:

Fatra, a.s.

Popis:

Ve spolupráci s firmou East-Gate Automation s.r.o. bylo dodáno řešení pro odvádění výroby a řízení skladových operací. Integrace do systému SAP R/3. Mobilní terminály Datalogic, průmyslová panelová PC iEi UPC, termotransferové tiskárny etiket TSC, bezdrátová wifi síť Aruba.

Logo Fatra

Zákazník:

DURA Automotive CZ, k.s.

Popis:

Dodávky termotransferových tiskáren a spotřebního materiálu pro tisk etiket ve výrobě.

Logo Dura Automotive System

Zákazník:

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

Popis:

Hardware pro řešení traceability produktů ve výrobě. Mobilní terminály Datalogic, průmyslová panelová PC iEi UPC, termotransferové tiskárny etiket TSC. Projekt realizován ve spolupráci s firmou East-Gate Automation, s.r.o.

Logo Hanwha

Zákazník:

MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o.

Popis:

Dodávky průmyslových termotransferových tiskáren a spotřebního materiálu pro tisk etiket ve výrobě.

Logo Megatech

Zákazník:

Austin Detonator s.r.o.

Popis:

Řešení pro tisk etiket ve výrobě. Vývoj speciálního kiosku pro tisk etiket s termotransferovou tiskárnou etiket a dotykovým panelem. Vývoj speciálního sofware pro tisk etiket.

Logo Austin Detonator

Zákazník:

MORA MORAVIA, s.r.o.

Popis:

Sledování toku výrobků na výrobních linkách, tisk etiket pro výrobu, evidence hotových výrobků na skladu, skladové operace: příjem na sklad (automaticky i manuálně), výdej ze skaldu proti objednávce a inventarizace.

Logo Mora Moravia

Zákazník:

MORAVIA CANS, s.r.o.

Popis:

Systém sledování toku materiálů v materiálových skladech, tisk etiket na výstupu z výroby, inventarizace skladu hotových výrobků.

Logo Moravia Cans

RFID – antény FlexiRay, zákaznická RFID řešení

Zákazník:

ArcelorMittall

Popis:

Ve spolupráci se společností Tamtron realizována zakázka plně automatického vážního systému pro vážení a identifikaci vagónů využívající RFID technologie. Dynamické kolejové váhy TRAPPER DRS jsou propojeny s průmyslovou RFID čtečkou Alien Technology, každý vagón je označen zapouzdřeným UHF RFID tagem s jedinečným identifikačním číslem. Při průjezdu vagónu přes váhu je automaticky zaznamenávána jeho hmotnost, typ, pořadí v soupravě a jeho rychlost při vážení. Získaná data jsou automaticky přenášena na podnikový vážní server.

Logo ArcelorMittal

Zákazník:

Datamars, USA, Švýcarsko

Popis:

Dodávky ultraplochých RFID antén FlexiRay, které BARCO vyvíjí a vyrábí. DATAMARS je významný světový dodavatel řešení pro prádelny, označování textilu a identifikaci zvířat postavených na RFID technologiích.

Logo Datamars Logo

Zákazník:

Strategic Systems & Technology Corporation, USA

Popis:

Dodávky ultraplochých RFID antén FlexiRay, které BARCO vyvíjí a vyrábí. Strategic Systems & Technology Corporation je významný americký dodavatel řešení pro automatickou identifikaci, který využívá antény FlexiRay ve svých RFID projektech.

Strategic Logo

Zákazník:

Meshed System GmbH, Německo

Popis:

Dodávky ultraplochých RFID antén FlexiRay, které BARCO vyvíjí a vyrábí. Meshed System GmbH je významný německý poskytovatel RFID řešení.

Logo Meshed Systems

EasyAsset – správa a inventarizace majetku

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Popis:

Systém evidence a inventarizace majetku EasyAsset s využitím RFID technologie pro vysokou efektivitu provádění inventur. Integrace do informačního systému pro automatickou výměnu dat mezi oběma systémy.

Přínosy pro zákazníka: významné zkrácení času provádění inventur ve všech lokalitách Ústeckého kraje, kde má ZZSUK střediska a výjezdové základny.

Logo ZZS UK

Zákazník:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Popis:

Systém evidence a inventarizace majetku EasyAsset s využitím RFID technologie pro vysokou efektivitu provádění inventur. Integrace do podnikového informačního systému pro automatickou výměnu dat mezi oběma systémy.

Logo SUSPK

Zákazník:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Popis:

Systém evidence a inventarizace majetku EasyAsset s využitím RFID technologie pro vysokou efektivitu provádění inventur. Integrace do informačního systému pro automatickou výměnu dat mezi oběma systémy.

Logo Kupk

Zákazník:

SeneCura s.r.o.

Popis:

Systém evidence a inventarizace majetku EasyAsset pro správu majetku ve více než 3 domovech pro seniory po celé České republice.

Logo Senecura