Posviťte si na Váš majetek

EasyAsset je sofistikované řešení, s jehož pomocí získá vaše organizace dokonalý přehled o veškerém majetku. Obsahuje nástroje pro efektivní provádění činností související se správou majetku od prvotního zaevidování majetku, přes přesuny majetku mezi osobami, útvary, fyzické přemístění majetku v rámci poboček, budov, kanceláří, periodické inventury majetku až po vyřazení majetku z evidence.

EA_banner_slim1

Klíčové funkce řešení

 • Webová aplikace přístupná odkudkoli webovým prohlížečem
 • Aplikace pro mobilní telefony Android / iOS pro inventarizaci i správu majetku
 • Mobilní terminály s výkonnými čtečkami kódu pro skenování velkého množství položek
 • Hybridní řešení využívající čárové kódy, QR kódy, RFID a NFC
 • Cloudová služba bez jakýchkoli investičních nákladů
 • Lokální instalace pro větší zákazníky na jejich prostředcích s integrací do ERP
 • Podpora libovolné mnoha-úrovňové organizační struktury
 • Plánování, správa a vyhodnocování inventur z jednoho místa
 • Snadné vytváření opakovaných inveturních příkazů pro nenalezené položky
 • Komunikace mezi serverem a mobilními zařízeními prostřednictvím internetu
 • Podpora obrázků a tvorba dokumentačních fotek majetku
 • Evidence periodických revizí zařízení
 • Evidence a ukládání dokumentů k majetku
 • Podpora schvalovacího workflow
 • REST API rozhraní pro snadnou integraci s podnikovým informačním systémem

Řešení pro každou velikost

EasyAsset má vlastnosti, které jej předurčují zejména pro použití ve velkých organizacích se složitou organizační strukturou a majetkem rozprostřeným do mnoha geograficky vzdálených poboček. EasyAsset je připraven i pro majetkově či organizačně propojené organizace, které mezi sebou sdílí určité kategorie majetku, či si jej vzájemně zapůjčují.

EasyAsset je dostupný i jako cloudová služba bez nutnosti nákupu a instalace jakéhokoli software a bez nutnosti použití speciálního hardware. Toto řešení je vhodné i pro malé organizace, které tak mohou získat pokročilé řešení pro správu bez jakékoli vstupní investice.

EasyAsset, na rozdíl od běžně užívaných řešení, umí využívat pro mobilní aplikaci i mobilní telefony s OS Android a iOS. To eliminuje nutnost investice do specializovaného hardwaru. Speciální čtečky jsou využívány zejména v případech RFID identifikace nebo pro výkonné skenování velkých objemů položek. Aplikace pro mobilní telefon je skvělým řešením jak pro menší organizace, tak pro rozsáhlé organizace s mnoha vzdálenými pobočkami.

EA_banner_slim2

Hybridní systém: RFID, QR a čárové kódy, NFC

EasyAsset podporuje identifikaci majetku pomocí čárových kódů, QR kódů, RFID tagů a NFC tagů. Tyto identifikační technologie mohou být libovolně kombinovány, RFID identifikace může být použita jen tam, kde to přináší vysokou přidanou hodnotu a ostatní majetek může být označen etiketou s QR či čárovým kódem. Pokud přecházíte na EasyAsset z jiného řešení, lze využít stávajících etiket s čárovým kódem beze změny.

RFID technologie: inventura za desetinu času

Moderní RFID technologie přináší možnost rychlé automatizované identifikace majetku bez nutnosti přímé viditelnosti na vzdálenost jednotek metrů. Použití této technologie je velmi výhodné zejména v případech vysoké koncentrace mnoha položek majetku na malém prostoru jako jsou serverovny, datová centra nebo pro identifikaci knih a publikací. V takových případech dokáže tato technologie snížit čas pro provedení inventury na méně než desetinu ve srovnání se standardním zpracováním či pomocí čárových kódů.