1-cz

EasyAsset je sofistikované řešení pro evidenci a inventarizaci majetku. Aplikace pro mobilní telefony zajišťuje mobilitu při inventuře i správě majetku. Nepotřebujete žádný speciální, drahý a málo využívaný hardware. Majetek lze identifikovat pomocí QR kódů, RFID štítky nebo kombinací obojího. RFID technologie zkracuje dobu provádění inventury až o 90%.

Smart Labeling Small

SmartLabeling poskytuje různá tisková řešení pro tisk etiket s čárovými kódy či RFID tagy na termotransferových a RFID tiskárnách a nabízí velmi snadnou a pohodlnou obsluhu bez požadavků na kvalifikaci obsluhy.

PLA-FALCONX3Plus-LONG-RANGE-SCANNING

Nevyřešené otázky v oblasti skladového hospodářství vyřeší SmartStock.WMS, softwarová aplikace zaměřená na řízení a kontrolu skladových operací s ohledem na maximální produktivitu práce a zjednodušení všech činností. Všechny skladové operace a pohyby zboží jsou systémem zaznamenávány v reálném čase a místě jejich vzniku (kdo a kdy danou operaci provedl).

Nabízíme řešení pro sledování tabákových výrobků (TPD) založené na produktech firmy Inexto a Zebra. Řešení se skládá ze skenovacích zařízení se softwarem propojených s veřejným cloudem.