Systém sledovatelnosti pro tabákové výrobky v EU

Dne 3.dubna 2014 přijaly Evropský parlament a Rada směrnici 2014/40/EU o tabákových výrobcích (dále jen „směrnice o tabákových výrobcích“). Hlavním cílem směrnice o tabákových výrobcích je sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se pravidel pro výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových a souvisejících výrobků.

Cílem směrnice o tabákových výrobcích je řešení nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, a to zavedením systémů sledovatelnosti a bezpečnostních prvků pro tyto výrobky. Tyto systémy přispějí ke snížení oběhu tabákových výrobků, které nejsou v souladu se směrnicí o tabákových výrobcích a dalšími právními předpisy pro kontrolu tabáku.

Povinnosti

Na základě Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 musí mít každý hospodářský subject, zapojený do systému sledovanosti tabákových výrobků, přidělený jedinečný identifikátor (UID) přidělený oficiálně jmenovaným vydavatelem. Kromě výrobců, dovozců a distributorů se to týká i všech prvních maloobchodních prodejců a výdejních automatů.

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. října 2018 č. 671 byla jmenována Státní tiskárna cenin vydavatelem jedinečných identifikátorů tabákových výrobků(UID).

Důležité termíny

20.května 2019 Systém musí být zavedený pro cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret

20.května 2024 Systém musí být zavedený pro všechny ostatní tabákové výrobky

Řešení

Nabízíme řešení založené na produktech firmy Inexto a Zebra.

Řešení se skládá ze skenovacích zařízení se softwarem propojených s veřejným cloudem a disponuje následujícími schopnostmi:

 • Skenovací zařízení: schopné číst různé typy jedinečných kódů, které budou umístěny na jednotková a skupinová balení, a předávat je do cloudu prostřednictvím sítě Wi-Fi, GPRS.
 • Cloud: Místo, kde se zaznamenávají jedinečné kódy, strukturují zaznamenané údaje do formátu zpráv dle platných přepisů a předávají zprávy do routeru určenému poskytovatelem sekundárního úložiště

Dle prováděcích nařízení se to vztahuje na několik logisticko-provozních procesů:

 • příjem
 • výdej (včetně prodeje v prodejních vozech)
 • vratky z důvodu poškození nebo k dalšímu prodeji
 • zničení
 • úpravy expedičních jednotek (vytváření a rozklad skupinových balení)
 • skenování výrobků během přepravy či překládky
 • faktury, záznamy o platbách

Cloud navíc umožňuje několik administrativních úkonů:

 • nahrávání kmenových dat
 • upgrade softwaru
 • odvolání zprávy z routeru
 • správa uživatelů

Kontaktujte nás pro více informací

8 + 0 = ?

SOUHLASÍM S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Barco, s.r.o., se zpracováním osobních údajů.