RFID technologie se dají rozdělit podle používaného frekvenčního pásma na LF (125kHz), HF (13,56MHz) a UHF (866MHz). Zatímco první dvě technologie (LF, HF) mají čtecí dosah v centimetrech či desítkách centimetrů, UHF je schopná číst tagy i na vzdálenost přesahující 10m. UHF technologie má navíc výhodu ve schopnosti číst současně velké množství tagů a to výkonem stovek tagů za sekundu.

Typickým použitím LF a HF technologií jsou přístupové / docházkové systémy, bezkontaktní platební karty či identifikace zvířat. Tedy aplikace, kdy čtečka potřebuje přečíst jeden tag na relativně malou vzdálenost. UHF RFID technologie se používá například pro evidenci majetku, pro rychlou inventarizaci zboží v maloobchodě, automatizaci logistických procesů, v knihovnách, pro evidenci pohybu prádla, sledování toku materiálu a výrobků ve výrobě.

stacionární čtečk ALR-F800

RFID čtečky jsou elektronická zařízení, která přes anténu zprostředkovávají komunikaci s tagy a čtou EPC kód a další údaje z tagu. Umí rovněž data na tag zapisovat. RFID UHF stacionární čtečky pracují v evropském frekvenčním pásmu 865,7 – 867,5 MHz. Mívají typicky 4 anténní porty, tzn. umožňují připojit 4 antény.

RFID terminály Alien ALR-H450

Mobilní RFID čtečky jsou elektronická zařízení, která čtou EPC kód a další údaje z tagu. Umí rovněž data na tag zapisovat. Mají jednu integrovanou anténu s typickým dosahem 2 až 7m. Pracují v evropském frekvenčním pásmu 865,7 – 867,5 MHz. Součástí bývá často i integrovaný skener čárových kódů. Operační systém Android nebo Windows Mobile.

RFID bluetooth čtečky TSL 1128

Externí RFID UHF bluetooth čtečky slouží typicky k připojení k mobilnímu zařízení (např. mobilnímu telefonu), kterému tak zprostředkuje schopnost čtení / zápisu RFID tagů. Tyto čtečky mívají menší dosah než stacionární čtečky – typicky 4 až 7m.

Bývají vybaveny 1D/2D skenerem čárového kódu. Podporují jak Android, tak iOS.

Modulární planární RFID UHF antény FlexiRay vynikají svým kvalitním designem a unikátní vyzařovací charakteristikou. Modulární délka 140 až 1 060mm umožňuje vytváření RFID čtecích zón dle aplikační potřeby např. nad dopravníkovým pásem nebo pro sledování průchodu lidí v chodbách. Kvalitní hliníková konstrukce umožňuje nasazení v průmyslových a výrobních aplikacích.

Stolní tiskárny etiket largeImage.adapt.full

Termotransferové RFID tiskárny jsou schopny kromě vlastního potisku etikety / tagu i naprogramovat obsah tagu v průběhu tisku. Potisknutelné RFID tagy mají podobu samolepící etikety s RFID tagem vloženým v lepící vrstvě nebo lze přímo potiskovat RFID inleye, které mají standardně potisknutelný plastový povrch. Vyrábí se rovněž speciální potisknutelné RFID etikety pro aplikaci na vodivé povrchy.

squiggle

RFID tagy se sestávají s vlastního RFID čipu a připojené antény. Mohou mít podobu samolepící etikety nebo mohou být zapouzdřeny do plastového krytu pro zvýšení mechanické či tepelné odolnosti. Standardní tagy nesmí být umístěny v bezprostřední blízkosti vodivých materiálů (kovy, tekutina). Pro tyto účely se vyrábí speciální (on-metal) tagy, které jsou optimalizovány pro aplikaci přímo na vodivé povrchy. Každá aplikace vyžaduje pečlivý výběr vhodného tagu s ohledem na požadované parametry a prostředí.