V rámci rozvoje a inovací realizuje společnost BARCO s.r.o. tyto projekty:

Program:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt:

  • BARCO, S.R.O. – ZAHRANIČNÍ VELETRHY

Cíl:

  • Prezentace produktu na mezinárodních specializovaných výstavách potenciálním odběratelům a navázání spolupráce s novými obchodními partnery

Projekt:

  • Vývoj RFID UHF kompaktní čtečky integrované do antény

Cíl:

  • Vývoj RFID UHF kompaktní čtečky integrované do antény

Projekty jsou spolufinancovány prostředky Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Dotace Eu Web