V rámci rozvoje a inovací realizuje společnost BARCO s.r.o. tyto projekty:

Program  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt:

  • BARCO, S.R.O. – ZAHRANIČNÍ VELETRHY

Cíl:

  • Prezentace vlastních produktů na mezinárodních specializovaných výstavách potenciálním odběratelům a navázání spolupráce s novými obchodními partnery

Projekt:

  • VÝVOJ RFID UHF KOMPAKTNÍ ČTEČKY INTEGROVANÉ DO ANTÉNY

Cíl:

  • Vývoj RFID UHF kompaktní čtečky integrované přímo do antény

Projekt:

  • VÝVOJ ČTVERCOVÉHO KASKÁDOVÉHO ANTÉNNÍHO POLE PRO RFID SYSTÉMY

Cíl:

  • Projekt je zaměřen na vývoj čtvercového anténního pole sestávajícího ze 2×2 elementů pro RFID UHF systémy v pásmech dle EU (ETSI) a US (FCC) normy.

Projekty jsou spolufinancovány prostředky Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Dotace Eu Web