Systém sledovatelnosti pro tabákové výrobky v EU

Dne 3.dubna 2014 přijaly Evropský parlament a Rada směrnici 2014/40/EU o tabákových výrobcích (dále jen „směrnice o tabákových výrobcích“). Hlavním cílem směrnice o tabákových výrobcích je sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se pravidel pro výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových a souvisejících výrobků.

Rozsah povinností se liší v závislosti na postavení ve výrobním, distributorském a prodejním řetězci. Jedinečným alfanumerickým kódem bude označeno každé jednotkové balení tabákových výrobků. Konkrétně QR kódem, datová matice nebo DotCode. Vydavatelem těchto identifikátorů bude Státní tiskárna cenin, s.p.

Dle prováděcích nařízení se to vztahuje na několik logisticko-provozních procesů:

 • příjem
 • výdej (včetně prodeje v prodejních vozech)
 • vratky z důvodu poškození nebo k dalšímu prodeji
 • zničení
 • úpravy expedičních jednotek (vytváření a rozklad skupinových balení)
 • skenování výrobků během přepravy či překládky
 • faktury, záznamy o platbách

Cloud navíc umožňuje několik administrativních úkonů:

 • nahrávání kmenových dat
 • upgrade softwaru
 • odvolání zprávy z routeru
 • správa uživatelů

Důležité termíny

20.května 2019 – systém musí být zavedený pro cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret

20.května 2024 – systém musí být zavedený pro všechny ostatní tabákové výrobky

Více informací o sledování tabákových výrobků naleznete v kategorii řešení.