Implementace warehouse management systému SmartStock.WMS pro online skladovou evidenci pro Santa Bremor, Bělorusko

Společnost SystemGroup Rus, která je součástí mezinárodní skupiny společnosti SystemGroup, dokončila pilotní projekt implementace systému řízení skladu SmartStock.WMS ve společnosti Santa Bremor – výrobce potravinářských výrobků z ryb a mořských plodů patřící mezi největší podniky v Bělorusku.

K optimalizaci logistických procesů v průmyslovém komplexu Santa Bremor byl vybrán systém pro řízení skladů SmartStock.WMS. Systém v rámci jednoho projektu řeší automatizaci:
  • Procesy zpracování surovin, od obdržení dodávky až po předání do výroby
  • Procesy zpracování hotových výrobků, od obdržení z výroby až po doručení zákazníkovi
V rámci projektu byla implementována WMS podpora pro velké množství požadavků a funkcí pro logistiku skladování společnosti Santa Bremor s přihlédnutím ke specifickým výrobním požadavkům firmy, včetně:
  • Rozdělení pohybu zboží v rámci několika logických skladů
  • Rozdělení úkolů mezi uživateli, kteří pracují v několika různých budovách
  • Různá pravidla práce se zbožím v závislosti na typu zakázky, druhu zboží, topologii skladu, typu skladové lokace (hromada, regály, police), atd. – pro všechny typy skladových operací.
  • Různé rezervační strategie pro různé druhy zakázek k vychystání, zohledňující expirační dobu sériová čísla, množství zboží na paletě / v lokaci atd.
  • Automatický výběr nejvhodnějšího místa během zaskladňování, doplňování, vychystávání a expedici s přihlédnutím k trase skladu, kapacitě lokací a jiným pravidlům.
V průběhu projektu konzultanti společnosti SystemGroup úzce spolupracovali s projektovým týmem Santa Bremor, úspěch projektu je rovnoměrnou zásluhou spolupráce obou stran. Výsledkem implementace systému SmartStock.WMS je zavedení automatizovaného režimu skladovací logistiky společnosti Santa Bremor s neustálou kontrolu všech operací. Zavedení WMS systému umožnilo výrazně zvýšit přesnost operací, optimalizovat výkon podnikových procesů a mít k dispozici vždy podrobné on-line informace o všech procesech a výkonnosti skladů.
„Úspěšný projekt na tak vysoké úrovni znovu potvrdil pozici SystemGroup Rus, jako spolehlivého dodavatele a integrátora moderních IT řešení. Warehouse Management Systém SmartStock.WMS se ukázal být účinným nástrojem ke snížení nákladů, dosažení 100% přesnosti operací a optimalizaci logistiky skladů. Naše partnerství se společností Santa Bremor není omezena na jeden projekt a budeme spolupracovat i v dalších oblastech podnikání“, řekl Sergej Komyagin , CEO, SystemGroup Rus. „Projekt je automatizace skladového areálu realizovaný společností SystemGroup Rus, povýšil skladovou logistiku společnosti Santa Bremor na kvalitativně novou úroveň, přináší další příležitosti ke zlepšení podnikových procesů a umožňuje nám úzce začlenit skladový komplex do celkové IT-infrastrukturu společnosti,“ řekl Gennadij Andreyuk, ředitel logistiky, Santa Bremor „Díky profesionalitě konzultantů společnosti SystemGroup Rus byl systém nakonfigurován a uveden do provozu v co nejkratší možné době,“ uvedl Vadim Mitskevich, CIO, Santa Bremor
  O společnosti SystemGroup Rus SystemGroup Rus je součástí mezinárodní skupiny SystemGroup, působící od roku 1994 a patří do ní společnosti sídlící v Rusku, Ukrajině, v Kazachstánu, Bulharsku a Moldavsku. Společnost SystemGroup úspěšně vyvíjí a implementuje řešení pro průmyslovou automatizaci využívajících moderních technologií pro sběr a přenos dat spolu se specializovaným softwarovým vybavením. SystemGroup Rus zvyšuje efektivitu podniků prostřednictvím zavádění inovativních technologií a poskytování profesionálního poradenství a služeb. SystemGroup Rus má k dispozici široký tým kvalifikovaných odborníků a disponuje kvalitním materiálně technickým zázemím. Svým zákazníkům poskytuje podporu v režimu 24×7, záruční i pozáruční servis. http://sys-group.ru/