čárový kód & RFID - systémy pro sklady
Řešení - čárové kódy a RFID - Řízený sklad a skladová evidence

Skladová evidence a systémy na bázi čárových kódů

Home Page / Řešení / Skladová evidence


Řízení skladů - Warehouse Management Systémy

skladova evidence mobilnim terminalem Kompletní systém pro řízení skladových operací v distribučních centrech, velkoobchodních skladech, logistických centrech a jiných skladových prostorách. Prostřednictvím značení zboží, lokací a palet pomocí čárových kódů systém v reálném čase eviduje průtok zboží skladem a řídí provádění všech skladových operací.

Warehouse Management System SmartStock.WMS představuje pokročilý nástroj pro efektivní řízení skladníků, zásob, materiálu a skladových kapacit. Pomocí našeho systému dokážete řídit dodávky pro zákazníky přesně, rychle a včas.


Klíčové benefity řízeného skladu pomocí WMS systému

1. Výrazné snížení chybovosti a záměn

Konfigurovatelné kontrolní mechanismy

Automatizace manuálních úkonů

Eliminace přepisování dat

Ukázka reportu:

Seznam rozpracovaných zakázek


2. Zajištění zpětné dohledatelnosti, minimalizace ztrát
    materiálu a zboží

Evidence všech operací a podrobné informace o tom, kdo a kdy danou operaci provedl

Sledování detailních parametrů operací a zboží, snadné dohledání zjištěných rozdílů

Detailní a přesná evidence zaručuje přehled nad stavem skladu, kontrolu práce skladníků a minimalizaci ztrát zboží

Ukázka reportu:

Smartreport – Detail objednávky


3. Zvýšení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků

Efektivní rozdělení práce díky třídám uživatelů, systému porcí
a přístupu do zón

Navigace podle optimální trasy skladem

Výkonové sestavy pro sledování a hodnocení pracovníků

Ukázka reportu:

Přehled provedených skladových operací obsluhy


4. Optimalizace a zrychlení skladových procesů

Automatické rezervace, substituce a přerezervace zboží, případně vyhledání ekvivalentní náhrady pro aktuální objednávky k vyskladnění.

Automatický tisk etiket a dokumentů při příjmu, vyskladnění, balení a expedici dle požadavků zákazníka

Cross-docking funkce při přijmu zboží automaticky vyhledává chybějící položky v neúplných objednávkách. Pokud je přijato takové zboží, je zarezervováno a může být vyskladněno přímo z příjmové lokace bez nutnosti zaskladnění.

Vlnové vyskladnění umožňuje seskupit objednávky dle definovaných parametrů a jejich hromadné vyskladnění, případně expedici nebo kompletaci dle zakázek.

Doplňování vychystávacích míst s podporou vychystávání z pojezdových regálů a nouzového doplňování. Automatické generování příkazů k doplnění vychystávacích míst dle nastavených minimálních a maximálních kapacit lokace a aktuálních objednávek.

Nakládka po super nosičích zefektivňuje nakládku veškerého zboží a palet, automaticky provádí kontrolu správnosti nakládaného zboží.

Ukázka reportu:

Smartreport – Přehled a status zakázek k vychystání

Smartreport – Detail zakázky k vychystání


5. Optimalizace využití skladových prostor

Efektivní uskladnění a maximální využití skladových prostor díky navigaci skladníků do nejvhodnějšího místa pro zaskladnění:

  • dle definovaných pravidel pro zaskladnění
  • s ohledem na vzdálenost od příjmové či expediční zóny
  • s ohledem na kapacitu lokace a obrátkovost zásob

Automatický výpočet statistik vytížení a stavu lokací, sběr dat pro analýzy.

Ukázka reportu:

Denní vytíženost skladové lokace


Funkcionalita systému SmartStock.WMS

architektura systemu WMSTechnologie SmartStock.WMS

Systém SmartStock.WMS je založen na jednoznačné identifikaci každého zboží a však skladových lokací čárovým kódem. Etikety s čárovým kódem jsou rovněž používány pro identifikaci palet či kartonů v rámci pohybu zboží po skladě i pro označování zásilek opouštějících sklad. Pracovníci skladu jsou vybaveni mobilními bezdrátovými terminály s integrovaným snímačem čárového kódu. Na displeji terminálu jsou zobrazovány všechny pokyny a informace k provádění skladových operací. Každou operaci potvrzuje skladník čtením čárových kódů ze zboží, regálů či palet. Síťová on-line konektivita ve skladových prostorách je zabezpečena bezdrátovou sítí dle standardu WiFi pracující v pásmu 2,4GHz. Pokrytí skladu signálem zajišťují přístupové body, které jsou připojeny do pevné ethernetové podnikové sítě.

Ukázka více jazyčné aplikace na mobilním terminálu:

WMS Smart Console – telnet aplikace na mobilním termináluArchitektura systému SmartStock.WMS

architektura systemu WMS
Bezpečnost a spolehlivost

řízený sklad SmartStock.WMSSmartStock.WMS je samostatně pracující systém, který běží na vyhrazeném aplikačním serveru nebo přímo na podnikovém serveru. Je vyžadován serverový operační systém Windows 2000/2003/2008, přístup na databázový server MS SQL 2000-2008 a instalace telnet serveru. SmartStock.WMS běží jako serverová aplikace. Na mobilních terminálech běží pouze telnet klient, který komunikuje se serverovou aplikací. Na terminálech tedy vlastní aplikace neběží a nejsou zde ukládána žádná data. Jsou zde pouze zobrazovány výsledky komunikace se serverovou aplikací. To je spolu s transakčním zpracováním dat a jejich bezpečným ukládáním na SQL server zárukou mimořádné robustnosti celého systému a vysoké odolnosti proti jakékoli ztrátě či poškození dat. Pokud dojde v provozu k vybití baterií terminálu nebo se terminál dostane mimo dosah radiového signálu, nemá to žádný vliv na běh aplikace a uložení dat.


Flexibilita

řízený sklad Důležitou vlastností moderního informačního systému je schopnost přizpůsobit se procesům uživatele. O Warehouse Management Systému to platí dvojnásobně, neboť logistické procesy a zvyklosti uživatelů se velmi výrazně liší a to i v rámci stejné branže. SmartStock.WMS v tomto směru nabízí unikátní flexibilitu, neboť základní filozofie je postavena na existenci vývojového jádra, jehož dokumentace je dostupná pro implementační a vývojové partnery. Do systému jsou rovněž začleněny unifikované nástroje pro tvorbu balicích listů, adresních a jiných etiket.


Integrace do podnikového informačního systému

Tisk etiket ve skladuSystému byl vyvinut s použitím technologie Microsoft. NET, což umožňuje velmi flexibilní integraci do každého IS nezávisle na použité platformě a typu ERP. Pro funkci systému je nutno zajistit oboustrannou komunikaci s podnikovým informačním systémem. Směrem z IS jsou importovány pokyny a informace pro vyskladnění, nákupní objednávky pro kontrolu přijímaného zboží a změny v databázi skladových položek. Do podnikového IS jsou exportována data o skutečně vyskladněném zboží, provedených příjmech, inventárních rozdílech. Pro komunikaci se systémem SmartStock.WMS lze využít základního XML rozhraní, které poskytuje všechna data a informace o skladových operacích. Další možností je využití webových služeb, DB2DB nebo EDI.


Více informací:

Warehouse Management SmartStock.WMS
 

Reference - řízení skladů a online skladová evidence

 

Řízené sklady - WMS

Klíčové přínosy WMS systému

výrazné snížení chybovosti a rizika záměn

pohodlná, přesná a rychlá dosledovatelnost výrobku

minimalizace ztrát materiálu a zboží

přesné a okamžité informace o zásobách na skladě a všech skladových operacích

optimalizace skladových procesů

zvýšení produktivity práce


Zkušenosti z projektů

Zvýšení produktivity práce o 80%, zejména při vychystávání a inventarizaci

Snížení počtu neoprávněných reklamací o 50%

Snížení chybovosti o 95%

Téměř 100% eliminace ztráty zboží zjištěná při roční inventuře

Ulehčení administrativy se zadáváním výsledků a tiskem štítků a dokumentů o 85%

Případové studie

Realizované projekty z oblasti řízení skladů

Řízený sklad ve společnosti Nohel Garden - (PDF 0,7 MB)

Řízený sklad ve společnosti Globo Lighting - (PDF 0,3 MB)

Řízený sklad ve společnosti Kasko - (PDF 0,9 MB)
E-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.