čárový kód & RFID - systémy pro sklady
Řešení - čárové kódy a RFID - Řízení a sledování výroby

Řízení výroby, odvádění a monitoring výrobních operací

Home Page / Řešení / Řízení a sledování výroby

Sběr dat ve skladu a výrobě pomocí čárových kódů / RFID

Řešení pro řízení výroby, odvádění výrobních operací a sledování skladových pohybů je postaveno na serverové aplikaci / službě, zpracovávající data z jednotlivých zařízení, připojených do systému. Řešení je připraveno jako síťové, s evidencí uživatelů na jednotlivých místech provozu (PC, mobilní či panelové terminály).


Řešení pro sběr dat může obsahovat tyto základní části:


Softwarová aplikace na panelových terminálech

(pracoviště automatického odvádění výroby a evidenci výroby, pohyby mezi výrobou a skladem).

skladova evidence s panelovym terminalem Použití panelového počítače s dotykovým displejem v kombinaci se SW aplikací, napsanou s důrazem na ergonomii obsluhy, významně snižuje nároky na školení pracovníků. Panelový počítač je robustní zařízení, určené do průmyslových prostředí s celodenním provozem. Kromě aplikací, vyžadující manuální obsluhu (odvádění výroby), bývá také velmi častým řešením aplikace, která automaticky zpracovává a vyhodnocuje data s jiných zařízení (externí snímače čárového kódu či RFID, optické či jiné senzory, řídící jednotky dopravníků, aplikátory etiket, apod.).


Softwarová aplikace na mobilních terminálech

(řešení operací ve skladu, operací na manuálních linkách, pohyby mezi výrobou a skladem)

skladova evidence mobilnim terminalem Mobilní terminál je v dnešní době zcela standardní zařízení, používané ve skladech. Díky vestavěnému snímači čárového kódu, klávesnici a displeji, umožňuje vykonávat skladové operace, resp. potvrzovat provedení a správnost operace, a to během operace nebo okamžitě po provedení. Je-li terminál bezdrátově připojen do systému, jsou tyto informace okamžitě dostupné pro všechny zainteresované pracovníky nebo přímo zpracovány podnikovým systémem. Na případné nesrovnalosti je možné reagovat okamžitě, což významně minimalizuje náklady na pozdější řešení reklamací. Zcela samozřejmá je minimalizace chyb díky skenování čárového kódu.


Interface pro komunikaci s podnikovým systémem

Aby data získaná během výrobního, skladovacího či logistického procesu byla dostupná a vyhodnocována v rámci celé společnosti, je nutné, aby se tyto informace dostaly do podnikového systému v požadovaném rozsahu a v požadované datové struktuře. Vzájemnou komunikaci mezi systémy zajistí datový interface.


Software na PC

(aplikace pro vedoucí a manažery, poskytující data o probíhající výrobě či operacích ve skladu, s možností generování reportů a sestav).

skladova evidence mobilnim terminalem Data, získaná na pracovištích s mobilními či panelovými počítači, jsou často detailní a podrobná. Na jejich plné využití a zpracování častokrát není podnikový systém připraven, a mnohdy ani nejsou, v rámci podnikového systému tato data zásadní. Komplexní data o probíhající výrobě, vychystávání objednávky, nakládky zboží či materiálu na kamion, atp. jsou však velmi důležitá pro vedoucího daného oddělení. Proto je k dispozici PC aplikace, kde jsou tato data viditelná a kde je možné vytvářet potřebné sestavy, reporty, filtrování, atd. Data jsou zároveň ukládána a archivována.


Klíčové přínosy řešení:

 dokonalý přehled o stavu skladu, aktuální výrobě

 pohodlná, přesná a rychlá dosledovatelnost výrobku

 výrazné zlepšení plánování výroby

 s výrazným nárůstem obratu nedochází k navyšování počtu skladníků

 minimální chybovost při manipulaci se zbožím / materiálem

 výrazné snížení ztrátovosti zboží / materiálu


Flexibilita řešení a customizace

skladova evidence mobilnim terminalem Základní procesy ve skladu a ve výrobě jsou si mnohdy podobné. Každý uživatel má však jiné nároky na řešení konkrétních situací, vzhled a strukturu aplikací, sestavy, způsob přenosu dat. Proto je nutno, při implementaci každého řešení sběru dat, kalkulovat s potřebou jeho customizace. Abychom byli schopni pružně reagovat na výše uvedené požadavky na úpravy aplikací, klademe při vývoji naších řešení důraz na použití moderních nástrojů pro vývoj jak serverových aplikací, tak aplikací běžících na panelových či mobilních terminálech. Stejně tak je nezbytné správně zvolit architekturu řešení. Stavba aplikací na ověřených základních kamenech a možnost rychlé změny aplikací dle požadavků zákazníka nám dovolují realizovat profesionální řešení v zajímavém poměru cena/výkon.

Navržené řešení je možné připravovat dle typu zákazníka nejen z pohledu řešení jeho potřeb, ale také z pohledu jeho velikosti. Aplikace primárně zabezpečují sběr dat pro potřeby podnikového systému. Mohou však řešit poměrně rozsáhlé procesní úkoly tam, kde podnikový systém potřebnou funkcionalitou nedisponuje nebo je implementace požadované funkce do IS nákladná.

Integrovaný off-line režim

Díky tomuto nouzovému režimu je systém schopen zajistit provoz i v případě, že dojde k technickým problémům v bezdrátové síti, serveru či jiných systémových zařízení bez nutnosti odstávky. Přechod mezi pracovními režimy je zcela automatický a spolehlivý, resp. při přechodu na off-line je zobrazena odpovídající hláška a je pouze vyžadováno potvrzení. Tato funkce významně posouvá možnosti nasazení aplikací ve skutečně reálném provozu.


Reference z oblasti skladových a výrobních aplikací

 

Sběr dat ve skladu a výrobě

Klíčové přínosy řešení

dokonalý přehled o stavu skladu, aktuální výrobě

pohodlná, přesná a rychlá dosledovatelnost výrobku

výrazné zlepšení plánování výroby

s výrazným nárůstem obratu nedochází k navyšování počtu skladníků

minimální chybovost při manipulaci se zbožím / materiálem

výrazné snížení ztrátovosti zboží / materiálu

rychlá návratnost systému (typicky cca. 18 měsíců)

 

Cíle řešení

efektivně řešit skladové operace (příjem, výdej, inventuru)

minimalizovat počet pracovníků ve skladech

odstranit nebo omezit papírovou dokumentaci pro řešení operací ve skladu

zefektivnit sběr dat při odvádění výroby na automatických nebo manuálních linkách

využít čárových kódů také při evidenci výroby

automatizovat sběr dat při pohybu materiálu mezi výrobou a skladem

poskytovat data o aktuální odvedené výrobě a realizovaných skladových operacích přehledně a v reálném čase

umožnit importy a exporty datových souborů

umožnit moderní, pružnou a spolehlivou komunikaci s podnikovým systémem

Zkušenosti z projektů

Zvýšení produktivity práce o 80%, zejména při vychystávání a inventarizaci

Snížení počtu neoprávněných reklamací o 50%

Snížení chybovosti o 95%

Téměř 100% eliminace ztráty zboží zjištěná při roční inventuře

Ulehčení administrativy se zadáváním výsledků a tiskem štítků a dokumentů o 85%

Reference a vybrané projekty

Mora Moravia Hlubočky

Baťa

Nohel Garden

Austin Detonator

ADIP

Úsovsko a.s. / Sodko a.s.

KYB Manufacturing

Intersnack

Delimax a.s.

Karlovarská Korunní

Karlovarské minerální vody

Penam

Hamé

 E-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.