čárový kód & RFID - systémy pro sklady
Řešení - čárové kódy a RFID - Mobilní sběr dat

Čárové kódy a RFID řešení - mobilní sběr dat v terénu - Utility

Home Page / Řešení / Mobilní odečty a sběr dat v terénu


Mobilní sběr dat - field service Pro významnou společnost distribující zemní plyn byl vyvinut na zakázku systém pro mobilní odečty plynoměrů. Systém využívá mobilních dávkových terminálů Falcon, mobilních termotiskáren Zebra a GSM komunikačních modemů. Každý pracovník je vybaven mobilním terminálem s aplikačním software, který komunikuje prostřednictvím GSM modemu s podnikovým informačním systémem. Terminál se připojuje pomocí GSM modemu a TCP/IP komunikace na podnikový ftp server, odkud obdrží rozpis odečtů na další období. Zároveň jsou do centrály přenesena data o provededených odečtech. Na terminálu jsou zobrazována všechna potřebná data, která jsou nezbytná pro provádění odečtů. Identifikace zákazníka je prováděna naskenováním identifikačního čísla ve formě čárového kódu z etikety na plynoměru. Po zadání stavu plynoměru je hodnota porovnána s předpokládanou, statisticky určenou hodnotou pro eliminování možné chyby. V případě nepřítomnosti zákazníka a nepřístupnosti plynoměru je na mobilní tiskárně Zebra vytištěna samolepící etiketa s výzvou o nahlášení stavu se všemi nutnými kontaktními údaji. Rovněž v případě poškození identifikační etikety plynoměru má pracovník možnost na mobilní tiskárně vytisknout novou etiketu.

Systém podstatně zvyšuje produktivitu práce při provádění odečtů, minimalizuje možnost chyby při čtení stavu plynoměru, odstraňuje nutnost tisku jakýchkoli papírových sestav. Důležitá je rovněž úspora času, která je dána skutečností, že pracovníci provádějící odečty nemusejí vůbec navštěvovat centrálu společnosti pro získávání podkladů a předávání dat jako v minulosti. Systém je kompletně integrován do podnikového informačního systému a pořízená data není nutno přepisovat z papírových sestav.E-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.