čárový kód & RFID - systémy pro sklady
Reference - systémy čárových kódů - FMCG / rychloobrátkové zboží
RFID přepravky pro automatizaci výroby
Zadavatel:
PENAM, a.s.

Popis:
Dodávka pasivních UHF RFID tagů Squiggle od firmy Alien Technology pro výrobu pekárenských přepravek. Přepravky jsou opatřeny RFID tagem, čímž je zaručena automatizace výrobních a skladových procesů, evidence přepravek a také zamezení jejich ztrátovosti. Zakázka realizována ve spolupráci s výrobcem plastikářských výlisků, společností Alfa Plastik.
Použité technologie:

RFID čtečka - Alien Technology


RFID tag - Alien ALN-9540 Squiggle


RFID antény - FlexiRay SFR-1200


RFID technologie pro kontrolu výroby
Zadavatel:
KRAFT FOODS CR, s.r.o.
Lokalita:
Valašské Meziříčí
Popis:
Implementace řešení pro kontrolu výroby u významného výrobce kávy a kávových výrobků. Nasazena RFID technologie společnosti Alien Technology. Řešení je unikátní způsobem čtení RFID tagů a instalací RFID antén. Celkem osazeno cca 10 čtecích míst, systém předává data do systému Comes od společnosti Compas Automatizace.
Použité technologie:

RFID technologie - Alien Technology


SmartStock.WMS - systém řízení skladů v reálném čase, řešení tisku etiket
Zadavatel:
Delimax, a.s.
Lokalita:
Hodonín
Popis:
SmartStock.WMS - on-line řízení skladových operací, RF síť, integrace systému do podnikového IS.
Dodávka a implementace systému SmartLabeling PRO pro efektivní generování a tisk produktových etiket s čárovým kódem. Tisk na tiskárně Zebra 105SL, propojení se systémem SmartStock.WMS.
Použité technologie:

Warehouse Management System - SmartStock.WMS


Tiskárny čárových kódů - Zebra Technologies - Zebra 105SL


Mobilní Datové Terminály - Falcon


Software pro tisk etiket a čárových kódů - SmartLabeling PRO


Bezdrátové sítě - Proxim


Případová studie:

Implementace Warehouse Management Systému SmartStock.WMS
ve společnosti Jan Varmuža / Delimax, a.s.
Řešení pro tisk a aplikaci etiket
Zadavatel:
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Lokalita:
Vizovice
Popis:
Implementace tiskového řešení SmartLabeling. Tisk paletových a kartonových etiket. Tisk mixovaných paletových etiket automaticky na základě zpracovaných dat z podnikového systému společnosti Kvados. Tisk na tiskárnách SATO.
Použité technologie:

Software pro tisk etiket a čárových kódů - SmartLabeling


Tiskárny čárových kódů - SATO


 
Zadavatel:
PRIBINA, spol. s r.o.
Lokalita:
Přibyslav
Popis:
Instalace tiskového řešení SmartLabeling. Tisk paletových a kartonových etiket na tiskárně Argox.
Použité technologie:

Software pro tisk etiket a čárových kódů - SmartLabeling


Tiskárny čárových kódů - Argox


 
Zadavatel:
KMV a.s. Mattoni

Popis:
Systém označování palet a aplikace paletových etiket na výstupu z výrobních linek. Řízení tisku a aplikace etiket pomocí zakázkového SW běžícího na stacionárních terminálech Falcon 515. Software řídí tisk etiket tiskárnami Etipack, kontrolu čárového kódu snímači LM520 a automatickou aplikaci etiket aplikátory Etipack. Komunikace s IS SAP pomocí middleware, součinnost systému s dopravníkovým systémem každé výrobní linky. V krizových situacích manuální tisk etiket na tiskárnách Zebra.
Použité technologie:

Zakázkový software pro řízení tisku a aplikace etiket


Tiskárny a aplikátory - Etipack


Tiskárny čárových kódů - Zebra Technologies - Zebra 105SL


Stacionární Datové Terminály - Falcon 515


Snímače pro kontrolu čárového kódu - LM520


 
Zadavatel:
Karlovarská korunní kyselka a.s.
Lokalita:
Stráž nad Ohří
Popis:
Dodávka a implementace systému pro generování a tisk etiket pro značení palet etiketami s čárovým kódem UCC/EAN128 dle standardů EAN. Vzdálená obsluha tiskové aplikace přímo u balící linky - tisk realizován pouhým stiskem tlačítka. Značení etiket s čárovým kódem pomocí systému SmartLabeling PRO, tisk etiket tiskárnami Zebra Z6M.
Použité technologie:

Tiskárny čárových kódů - Zebra Z6M


Software pro tisk etiket a čárových kódů - SmartLabeling PRO


 
Zadavatel:
Hamé a.s. - výroba potravin
Lokality:
Babice, Kunovice, Uherské Hradiště, Lednice, Podivín
Popis:
Dodávka a implementace systému pro generování a tisk etiket pro značení skupinových balení a palet etiketami s čárovým kódem UCC/EAN 128 dle standardů EAN. Komunikace s IS MFG PRO. Serverové řešení pro neomezený počet uživatelů a 20 tiskáren. Tisk etiket s čárovým kódem tiskárnami Zebra Z4M a Z6M, značení etiket s čárovým kódem pomocí systému SmartLabeling Enterprise.
Použité technologie:

Tiskárny čárových kódů - Zebra Z6M


Software pro tisk etiket a čárových kódů - SmartLabeling Enterprise


 
Zadavatel:
Kimberly - Clark s.r.o.
Lokalita:
Jaroměř
Popis:
Řešení tisku paletových etiket tiskárnami Intermec 3600 s využitím programu Label Matrix. Dodávka a implementace systému pro generování a tisk kartonových etiket pomocí zakázkové aplikace pro tisk etiket na tiskárnách Zebra 110Xilll+, inicializace tisku externí klávesnicí.
Použité technologie:

Zakázkový software pro tisk etiket a čárových kódů


Tiskárny etiket - Intermec


Tiskárny čárových kódů - Zebra 110Xilll+


 
Zadavatel:
Rochus spol. s r.o.
Lokalita:
Kunovice
Popis:
Dodávka a implementace systému SmartLabeling PRO pro efektivní generování a tisk kartonových a paletových etiket s čárovým kódem UCC/EAN128 dle standardů EAN. Tisk na tiskárně Argox G-6000.
Použité technologie:

Průmyslové a obchodní tiskárny etiket - Argox G-6000


Software pro tisk etiket a čárových kódů - systém SmartLabeling PRO


 
Zadavatel:
PROFROST, a.s.
Lokalita:
Prostějov
Popis:
Implementace tiskového řešení SmartLabeling pro tisk paletových a kartonových etiket. Doplněno programem BarTender Enterpise pro návrh etiket. Tisk na tiskárně Zebra Z4Mplus.
Použité technologie:

Tiskárny čárových kódů - Zebra Z4Mplus


Software pro tisk etiket a čárových kódů - systém SmartLabeling


Software pro návrh etiket - BarTender Enterprise


 
Zadavatel:
LASK - výroba lahůdek a uzenářských specialit
Lokalita:
Bojkovice
Popis:
Tiskové řešení SmartLabeling pro tisk produktových etiket u výrobce lahůdek. Tiskové pracoviště vybaveno panelovým terminálem s dotykovým displejem. Aplikace na terminálu optimalizována pro nasazení ve výrobě - jednoduchost obsluhy. Tisk na tiskárně Zebra S4M, 300 dpi.
Použité technologie:

Tiskárny čárových kódů - Zebra S4M


Software pro tisk etiket a čárových kódů - systém SmartLabeling


SmartStock.WMS - systém řízení skladových operací v reálném čase
Zadavatel:
ZP Šumvald a.s. - závod Oneš
Lokalita:
Šumvald
Popis:
On-line řízení skladových operací pomocí přenosných terminálů s radiofrekvenčním přenosem dat založený na jednoznačné identifikaci zboží a paletizačních míst čárovými kódy. Systém řeší příjem zboží, přesuny zboží uvnitř skladu a vychystávání zakázek v reálném čase. Integrován modul paletizace na výstupu z výrobních linek, vč. tisku paletových etiket s čárovým kódem UCC/EAN128 dle standardů EAN. Komunikace se zákaznickým IS. Stacionární terminály Falcon 515, mobilní RF terminály Falcon 335, RF síť Proxim Orinoco, tiskárny etiket Zebra.
Použité technologie:

Warehouse Management System - SmartStock.WMS


Tiskárny čárových kódů - Zebra Technologies


Mobilní Datové Terminály - Falcon 335


Stacionární Datové Terminály - Falcon 515


Software pro tisk tisku paletových etiket s čárovým kódem UCC/EAN128


Bezdrátové WiFi sítě - Proxim Orinoco


 
Zadavatel:
Intersnack, a.s.
Lokalita:
Choustník
Popis:
Online řízení veškerých skladových operací pomocí mobilních terminálů s bezdrátovým přenosem dat založený na identifikaci zboží, palet a paletizačních míst čárovými kódy. Tisk paletových etiket UCC/EAN128 dle standardu EAN/GS1. Nasazeny mobilní terminály Motorola MC9090G, bezdrátová síť Colubris Networks. Komunikace s informačním systémem Milsoft.
Použité technologie:

Warehouse Management System - SmartStock.WMS


Mobilní Datové Terminály - Motorola MC9090G


Bezdrátové sítě - Colubris Networks


Tiskové řešení pro značení distribučních jednotek systémem SmartLabeling, řízení skladových operací v reálném čase
Zadavatel:
Guseppe a.s. - výroba potravin
Lokalita:
Rokytnice v Orlických Horách
Popis:
Značení distribučních balení a palet etiketami s čárovým kódem UCC/EAN128 dle standardů EAN pomocí systému SmartLabeling PRO. Tisk na tiskárnách Zebra, SATO, Argox. Tiskárny SATO na výrobních linkách s automatickým aplikátorem etiket. Řešení příjmu a výdeje palet do/ze skladu s využitím RF mobilního terminálu, komunikace s IS SCALA. RF síť Proxim Orinoco.
Použité technologie:

Tiskárny čárových kódů - Zebra, SATO, Argox


Mobilní Datové Terminály - Falcon


Software pro tisk etiket a čárových kódů - systém SmartLabeling PRO


Bezdrátové WiFi sítě - Proxim Orinoco


Dodávka technologií pro řízení skladu v reálném čase
Zadavatel:
Linea Nivnice, a.s.
Lokalita:
Nivnice
Popis:
Ve spolupráci se společností Geac Praha dodávka 12 ks RF terminálů Falcon 4423, TTR tiskárny SATO CL608 a 12 ks Access Pointů Colubris Networks MAP-320R pro vybudování RF sítě. V terminálech použit SW TE220CE společnosti Barco. S ohledem na provozní podmínky jsou veškerá zařízení robustního průmyslového charakteru. Integrace do ERP System21.
Použité technologie:

Tiskárny čárových kódů - Zebra, SATO CL608


Mobilní Datové Terminály - Falcon 4423


Software a aplikace pro čárové kódy - SW TE220CE společnosti Barco


Bezdrátové WiFi sítě - Colubris Networks MAP-320R


Řešení skladových operací pomocí dávkových terminálů
Zadavatel:
TIMEX Inc. s.r.o.
Lokalita:
Slušovice
Popis:
Řešení skladových operací (příjem, výdej, inventury) pomocí dávkových mobilních terminálů Unitech PT630 ve spolupráci se společností AXIOM Zlín. Komunikace s ERP Navision.
Použité technologie:

Datové Mobilní Terminály - Unitech PT630
E-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.