čárový kód & RFID - systémy pro sklady
Technologie & produkty - Snímače čarových kódů

Čtečky čárových kódů, snímače pro obchod, logistiku a průmysl

Home Page / Produkty / Snímače čárových kódů


Snímače čárových kódů zajišťují korektní přečtení čárového kódu a předání dat. Podle principu čtení se rozeznávají čtecí pera, snímače s linear imagerem, 2D imagerem a laserové snímače. Snímače mohou být s dekodérem nebo bez dekodéru. Provedení s dekodérem čárového kódu se dodává buď se seriovým rozhraním RS232, s USB rozhraním nebo v provedení emulátoru klávesnice PS2, kdy se dekodér vřadí mezi klávesnici a PC a zařízení se chová jako by byla snímaná data vložena z klávesnice. Výhodou tohoto řešení je, stejně jako u připojení přes USB, že není potřeba žádné úpravy v softwaru.

Před výběrem snímačů čárových kódů je vhodné si stanovit, pro jaké aplikace, jaké typy čárových kódů, v jakém prostředí a s jakou denní zátěží budete snímače používat. Pro některé aplikace nemusí být použití čárových kódů reálné (náročné prostředí, časté mytí, vysoká teplota, velmi malá čtecí plocha apod.) a bude vhodnější použití např. RFID technologie.


Rozdíly mezi jednotlivými druhy snímačů

1D snímače čárových kódů jsou určeny pro čtení běžných lineárních čárových kódů (EAN, Code 128, Code 39, 2z5…). Některé modely je možné také využít pro čtení kódů PDF-417 či Micro PDF. K dispozici jsou v provedení s linear imagerem nebo s laserovým paprskem. Výkonné modely laserových snímačů dokáží přečíst čárový kód i na vzdálenost několika metrů.

2D imager tyto snímače jsou schopny číst 2D kód (PDF-417, Mikro PDF, Datamatrix, QR Code, Aztec Code, MaxiCode, …), který umožňuje uložení velkého množství informací do podstatně menší plochy, než u lineárního čárového kódu.


Snímače čárových kódů / dle použití a aplikace:


Čtečky čárových kódů pro kancelář a obchod
Snímače pro kancelář, maloobchod či zdravotnictví
Snímače pro logistiku a lehký průmysl
Snímače pro lehký
průmysl a logistiku
Snímače čárových kódů pro průmysl
Průmyslové snímače
čárových kódů
 

 


E-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.