Pomoc při zpracování diplomových a bakalářských prací

Společnost Barco umožňuje studentům možnost spolupráce již při studiu. Z přijatých žádostí vybíráme zajímavé projekty, které reflektují potřeby společnosti. Preferujeme ty studenty, kteří mají zájem o daný obor a předpoklady se ve firmě později uplatnit. Důležitou roli hraje také vytíženost řídících pracovníků v dané chvíli.

Volba témat je široká a záleží hlavně na zájmu studentů či zaměření diplomové práce. V úvahu připadají např. tato témata:

 • logistika a řízení skladů
 • vývoj software / programovací jazyk java, .net C#
 • projektové řízení, finanční řízení projektu, investiční rozhodování
 • marketing, výzkum trhu, zahraniční obchod
 • HR projekty a řízení lidských zdrojů

Požadujeme:

 • navštěvovat konzultace v sídle firmy v Buchlovicích dle náročnosti projektu
 • zodpovědný přístup a spolehlivost
 • zájem o daný obor a dostatečné znalosti v oboru
 • znalost cizího jazyka výhodou
 • zájem o práci ve společnosti Barco i po dokončení studentské práce výhodou

Kontakt:
V případě zájmu prosím zašlete svoji žádost na info@barco.cz.

K žádosti připojte svůj strukturovaný životopis.

Pokud má být žádosti vyhověno, v žádosti prosím uveďte:

 • dostatečné identifikační a kontaktní údaje
 • specifikujte požadavky na spolupráci – praxe, dipl. práce, či jinou formu spolupráce
 • téma a osnovu práce, termíny realizace a odevzdání
 • název firmy / organizace, pro kterou je projekt určen. Uveďte kontaktní osobu a pozici
 • vedoucí diplomové práce a její kontaktní údaje