čárový kód & RFID - systémy pro sklady
Řešení - čárové kódy a RFID - Potravinářská výroba

Čárové kódy a RFID řešení - FMCG, výroba a zpracování potravin

Home Page / Řešení / Využití čárových kódů pro výrobu potravin a rychloobrátkového zboží


Čárové kódy - Automotive Významná mrazírenská společnost podstatnou část své produkce rozváží svými vlastními nákladními vozy přímo k zákazníkům. Pro zjednodušení administrativní činnosti při dodávkách zboží, převodech zboží ze skladů, inventurami a rovněž z důvodů omezení chyb bylo rozhodnuto o nasazení systému pro mobilní prodej z vozu, který bude schopen přímo tisknout daňové doklady a dodací listy.

Pro tuto aplikaci bylo navrženo použití mobilních terminálů Falcon 4210 s operačním systémem WinCE 3.0. Pro tisk dokladů je použito speciální robustní jehličkové tiskárny O'Neil, která je konstruována speciálně pro provoz ve vozidlech a dokáže tisknout na běžný traktorový papír včetně průklepových kopií.

Činnost řidiče ráno začíná převodem zboží z centrálního skladu na mobilní sklad - nákl. auto. Převod zboží provádí skladník s šoférem a jeho terminálem, data se aktualizují jak v terminálu, tak v podnikovém informačním systému, kde dojde k převodu zboží ze skladu na sklad. Každý šofér jezdí na pravidelné lince, jakmile přijede k zákazníkovi, identifikuje jej načtením ID v podobě čárového kódu na zákaznické kartě a může začít s vyskladňováním zboží zákazníkovi. Dle volby lze skenovat čárový kód z každého kartonu nebo pokud je více kartonů stejných, z prvního a zadá se počet kartonů. Současně se provádí kontroly, zda je na vyskladňované zboží uzavřena dodavatelská smlouva. Po ukončení prodeje zboží jsou na jehličkové tiskárně vytištěny doklady - dodací list, faktura, příp. příjmový pokladní doklad s kopií pro zákazníka i dodavatele. Po návratu řidiče zpět na základnu dojde k přesunu pořízených dat z mobilního terminálu do podnikového IS a k automatickému zaúčtování všech pořízených dokladů. Z důvodů rychlosti přenosu dat a vzhledem k tomu, že doba přesunu dat do terminálů všech řidičů se koncentruje do krátkého časového úseku, byla zvolena technologie bezdrátového přenosu dat. Prostor expedice je pokryt signálem přístupového bodu bezdrátové sítě 802.11b a jakmile se řidič s terminálem dostane do dosahu této sítě, jsou data přenesena do podnikové sítě.

V terminálu jsou udržovány stále aktuální stavy zboží na lokálním skladě a je snadné kdykoli provést inventuru.

Výsledkem nasazení tohoto mobilního systému prodeje je odstranění administrativy na úrovni řidičů, jednoznačná a přesná evidence zboží na všech mobilních skladech a odstranění ručního přepisování tisíců faktur z papírových dodacích listů do počítač a následného rozesílání faktur poštou.E-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.