čárový kód & RFID - systémy pro sklady
Řešení - čárové kódy a RFID - Přepravní společnost

Čárové kódy a RFID - řešení pro sledování balíkových zásilek

Home Page / Řešení / Využití čárového kódu pro sledování přepravních zásilek


Čárové kódy - Automotive Aplikace pro sledování balíkových zásilek pro přepravní systém XPRESS byl vyvinut na zakázku pro optimalizaci zadávání objednávek do systému, optimalizaci návrhu trasy, zrychlení odbavení při manipulaci se zásilkami a v neposlední řadě pro poskytování přesných informací o aktuálním stavu zásilky zákazníkům prostřednictvím webových stránek.

Systém je založen na jednoznačné identifikaci každého přepravovaného balíku etiketou s čárovým kódem. Na etiketě jsou uvedeny rovněž ostatní potřebné údaje o zásilce - adresa odesílatele i příjemce, celkový počet balíků zásilky.

Objednávky mohou být přijímány telefonicky - v tomto případě jsou do systému vloženy telefonní operátorkou, vyplněním formuláře na webových stránkách XPRESS nebo pomocí klientského software, který je určen pro zákazníky s větším objemem zásilek. Pomocí tohoto klienského modulu jsou objednávky plynule pořizovány a poté dávkově emailem přeneseny do systému XPRESS. Po přijetí objednávky je každá objednávka schválena odpovědnou osobou. Poté je emailem zpět odesláno potvrzení objednávky s přiděleným číslem zásilky, cenou a termínem doručení. V příslušném depu je ke každé objednané zásilce vytištěn přepravní list a sada etiket pro balíky. S těmito dokumenty odjíždí řidič k zákazníkovi pro převzetí zásilky.

Po potvrzení objednávky a vygenerování čísla zásilky je automaticky stanovena trasa zásilky včetně přiřazení na konkrétní linky konkrétním řidičům. V tu chvíli je zásilka viditelná na počítačích ve všech depech, kterými musí projít. Všechny balíky jsou skenovány při průchodem každým depem a data jsou ukládána do centrální databáze, kde jsou ihned dostupná pomocí formuláře na webových stránkách pro sledování každé zásilky zákazníkem. Vstup do formuláře je chráněn heslem generovaným pro každého klienta.

Pro důležité zákazníky s velkými objemy zásilek je poskytována webová služba na serveru XPRESS, kdy pomocí XML komunikace je systém XPRESS on-line propojen a integrován do informačního systému zákazníka. Veškeré objednávky zásilek jsou pak vytvářeny přímo v podnikovém IS a jsou automaticky přenášeny do systému XPRESS. U zákazníka jsou rovněž tištěny přepravní listy a balíkové etikety. Při přebírání zásilek řidičem tak nedochází k žádnému zpoždění. Systém rovněž poskytuje zákazníkům okamžité informace o stavu každé zásilky v kterékoli fázi doručení.

Pro skenování přicházejících zásilek do depa a z depa odcházejících je používáno mobilních terminálů s integrovaným laserovým snímačem čárového kódu. Informace jsou přenášeny dávkově po zpracování do systému. V největších depech s velkým objemem přijímaných zásilek je zpracování prováděno on-line mobilním terminálem s radiofrekvenčním přenosem dat z důvodů rychlosti a přesnosti zpracování. Všechna depa jsou s centrální databází spojena pomocí pevných internetových VPN linek. Na každém depu běží systém nad lokální databází, která je replikována s centrální databází. Výhodou tohoto uspořádání je odolnost systému proti až několikahodinovým výpadkům spojení s centrálou a pro provoz depa postačuje levná pomalá linka. Použitá databáze MS SQL Server 7.0.

Tento systém, který byl u zákazníka implementován současně se spuštěním poskytovaných přepravních služeb, přináší mimořádnou produktivitu všech činností. Výsledkem toho je skutečnost, že zatímco počet zásilek vzrostl během dvou let stonásobně, počet zaměstanců vzrostl jen na asi trojnásobek.

Mnohem významější je ovšem fakt, že díky výraznému technologickému náskoku před konkurencí, který umožňuje on-line propojení systému zákazníka s XPRESSem, získává XPRESS stále významnější klienty, kteří oceňují výhody, které jim systém poskytuje.


E-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.