čárový kód & RFID - systémy pro sklady
Řešení - čárové kódy a RFID - Velkoobchod / distribuce

Čárové kódy a RFID - řešení pro velkoobchodní a distribuční firmy

Home Page / Řešení / Využití čárových kódů pro velkoobchodní a distribuční firmy


Čárové kódy - Velkoobchod - značení a tisk etiket UCC/EAN128 Hlavním motivem pro nasazení technologie čárového kódu ve velkoobchodním prodejním skladě s instalatérským materiálem bylo zrychlení odbavení zákazníků a zamezení nepřesnostem při výdeji zboží. Dřívější způsob odbavení zákazníka spočíval v tom, že pracovník skladu spolu se zákazníkem procházeli skladem a zákazník si vybíral zboží. Pracovník skladu vše zaznamenával na papír a po ukončení výběru zboží poté z papírových záznamů vše přepsal do fakturačního systému a následně vytiskl fakturu a dodací list.

Po instalaci systému, využívajícího k identifikaci čárových kódů, probíhá proces prodeje následně: zákazník je provázen po skladě odborným pracovníkem, který je vybaven mobilním dávkovým terminálem Unitech PT600. Každou prodávanou položku pracovník skladu načte do terminálu naskenováním čárového kódu přímo z výrobku, případně z regálu, kde je zboží uskladněno. Načtení čárového kódu je případně doplněno vložením údaje o množství pomocí klávesnice terminálu. Obsluze jsou samozřejmě k dispozici údaje o množsví na skladě, cenách výrobků a celkové ceně za doklad. Po ukončení výběru zboží je terminál vložen do komunikační jednotky, data jsou přenesena do fakturačního systému a následně jsou vytištěny faktury a dodací listy. Celá operace trvá maximálně v řádu desítek sekund bez ohledu na počet položek na faktuře. Případné omyly a záměny jsou omezeny na minimum.

Čárové kódy - Velkoobchod - mobilní terminály Aby mohl být tento systém nasazen, bylo nutno vyřešit označení zboží čárovým kódem. Optimálním stavem pro nasezení této technologie je označení všech produktů čárovým kódem již přímo od výrobce. V branži vodo-topo-plyn tomu tak zdaleka není a přímo z výroby je čárovými ködy označeno jen asi 40% zboží. Pro označení zbývajícího zboží byly použity dvě metody. U zboží, které nelze označit dodatečně vytištěnou etiketou, jako je například drobný spojovací materiál, je čárovým kódem označen regál či kontejner, ve kterém je zboží uskladněno. Při vyskladňování je terminálem sejmut údaj z této etikety. Zboží, které není označeno od výrobce a lze jej označit etiketou, je v rámci procesu příjmu označeno dodatečně vytištěnými etiketami s čárovým kódem a názvem zboží. Tyto etikety jsou tištěny na speciální průmyslové termotransferové tiskárně etiket. Výhodou této technologie tisku je nízká cena etikety, vysoká trvanlivost tisku a možnost sekvenčního tisku po jedné etiketě.

Mimo využití terminálů pro prodej, jsou používány mobilní terminály samozřejmě i pro příjem zboží, provádění inventur a skladových převodů. Při příjmu zboží je čárový kód snímán přímo ze zboží nebo až z regálu, kam je zboží zaskladňováno. Informace o skutečně příjatém zboží je opět prostřednictvím komunikační jednotky odeslána do účetního systému ke zpracování.

Pro integraci takového systému do již existujícího informačního systému je nutná spolupráce s dodavatelem informačního systému, se kterým je potřeba zrealizovat navzájem fukční rozhraní pro výměnu dat mezi oběma systémy. V tomto případě bylo rozhraní vyřešeno na bázi výměny textových souborů s dohodnutou strukturou dat.

Systém je v rutinním provozu dva roky a pomohl výrazně zrychlit odbavení zákazníka, velmi významně zvýšit přesnost skladových operací a minimalizovat omyly a záměny výrobků.E-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.