čárový kód & RFID - systémy pro sklady

RFID UHF čtečka pro rozsáhlé systémy s minimalizací kabeláže

Společnost Barco ukončila vývoj RFID čtečky pro pásmo UHF. RFID čtečka spolu s ultra tenkými anténami FlexiRay umožňují vytvářet rozsáhlé systémy s minimem kabeláže.

Uherské Hradiště, 23.7.2010

Společnost Barco ukončila vývoj RFID čtečky pro pásmo UHF. RFID čtečka umožňuje připojit 8 antén a s nadřízeným systémem komunikuje bezdrátově s využitím standardní WiFi sítě. Součástí projektu byl i vývoj speciálních planárních ultra tenkých modulárních antén pro automatickou identifikaci objektů v interiérech či v průmyslovém prostředí. Tyto antény mají variabilní délku od 50 do 100 cm a tloušťku pouhé 2 mm, takže jsou ideální k vytváření podlouhlých čtecích zón jako například dveře, vstupy, chodby. Antény jsou vhodné pro aplikace typu sledování a evidenci majetku, evidenci výroby na pásových dopravnících či evidenci IT zařízení v rackových skříních.

Koncepce RFID čtečky, jejích malých rozměrů, vestavěného napájecího zdroje a bezdrátového přenosu dat přes WiFi síť spolu s unikátními parametry a rozměry antén umožňují vytvářet rozsáhlé systémy s desítkami až stovkami čtecích míst s minimalizací kabeláže. Čtecí zóny mohou být díky rozměrům antén optimálně uzpůsobeny dané situaci a instalace může být téměř neviditelná a elegantní.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na bližší informace k vývoji RFID čtečky jsme se zeptali pana Ing. Miroslava Pípala, jednatele společnosti Barco:

Z jakého důvodu se společnost Barco rozhodla pro vývoj vlastní RFID čtečky?
Současné RFID UHF snímače jsou poměrně rozměrné, drahé a vyžadují externí napájecí zdroj. K tomu navíc umožňují připojit malý počet antén. To je překážkou pro aplikace, kdy je nutno číst tagy z desítek či stovek čtecích zón a rovněž pro aplikace v interiéru, kde z estetických či bezpečnostních důvodů není možné nechat volně nadbytečnou kabeláž.

V čem se tedy tato čtečka odlišuje oproti dostupným řešením na trhu?
Čtečka je optimalizovaná pro vytváření rozsáhlých sítí s mnoha čtecími body s minimalizací kabeláže a bezdrátovým přenosem dat přes standardní WiFi síť. Antény respektují požadované rozměry čtecí zóny a jsou velmi tenké, což umožňuje instalaci ve stísněných prostorách. RFID snímač má vestavěný zdroj a tudíž není potřeba napájecí adaptér, který bývá často komplikací při instalaci.

Můžete nám přiblížit, kdy bude čtečka komerčně dostupná?
V současné době hledáme partnery a investory pro komerční spuštění výroby, proto o konkrétním termínu nelze ještě s určitostí hovořit. Věříme, že si náš produkt díky svým „niche“ parametrům získá jak potenciální partnery, tak i spokojené zákazníky u nás i ve světě.

O společnosti Barco
Společnost Barco 
je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury, vývoj a integraci RFID & RTLS systémů pro bezkontaktní automatickou identifikaci, efektivní sběr dat ze senzorů a lokalizaci majetku a osob v reálném čase. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro online řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993.
www.barco.cz

Kontakt:
Tomáš Kubíček
Marketing Manager

Barco, s.r.o.
Okružní 741
686 05 Uh. Hradiště
Czech Republic
tel.: +420 572 520 052
fax: +420 572 520 032
email: info@barco.cz
www.barco.czE-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.