čárový kód & RFID - systémy pro sklady

Moderní víceúčelový sklad společnosti NOHEL GARDEN je řízen WMS s 80 uživateli

Investice do Warehouse Management Systému SmartStock.WMS, který řídí veškeré skladové operace v moderním víceúčelovém skladu společnosti Nohel Garden, se vyplatily. Počet uživatelů WMS systému již brzy překročí 80 uživatelů.

Uh. Hradiště, 10.3.2008

NOHEL GARDEN, největší dodavatel a distributor zahrádkářských potřeb v České republice a na Slovensku, pokračuje v expanzi skladových kapacit. Za tímto účelem vybudoval u Dobříše moderní víceúčelový sklad o rozloze 9000 m².

Jelikož systém obchodování klade velké nároky na logiku skladování a dokonalé znalosti sortimentu i skladu, již v počátku bylo zřejmé, že se skladování v tomto skladu neobejde bez nasazení Warehouse Management Systému. Způsob vyřizování zakázek je charakteristický jednak velikostí objednávek s extrémním počtem položek tak i velkou podobností jednotlivých položek. Proto za účelem bezchybného provozu skladu se společnost rozhodla pro implementaci Warehouse Management Systému SmartStock.WMS pro řízení skladových operací v reálném čase.

Společnost Nohel Garden od systému očekává výrazný posun v přesnosti práce skladníků, minimalizaci chyb při vychystávání zboží a dodržování obchodních pravidel nezbytných pro přesné a správné vykrytí objednávek zákazníků a jejich 100% spokojenost.

Projekt je v současné době ve fázi ostrého provozu, nadále probíhá optimalizace a odladění celkového řešení. V důsledku rozšiřování skladových kapacit došlo již k podstatnému rozšíření systému z původního počtu 50 uživatelů až na počet 80 současně pracujících uživatelů. Tímto se projekt ve společnosti Nohel Garden řadí mezi jedinečné projekty svého druhu v ČR.

Kontakt:
Tomáš Kubíček
Marketing Manager
Barco, s.r.o.
tel: +420 572 520 038
email:
tkubicek@barco.cz
www.barco.cz

O společnosti Barco
Společnost Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro online řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 2 000 000 Kč. Společnost má certifikát ISO9001:2001.
www.barco.cz

O systému SmartStock.WMS
Warehouse Management Systém SmartStock.WMS je kompletním „bezpapírovým“ řešením pro online řízení skladů, který pracuje jako nadstavba skladové evidence v podnikovém IS. Systém je založen na jednoznačné identifikaci zboží, manipulačních jednotek a skladových míst pomocí čárových kódů. Aplikace je napsána pro použití mobilních terminálů se snímačem čárových kódů pracujících v bezdrátové WiFi síti. SmartStock.WMS optimalizuje všechny operace, pohyb pracovníků po skladu a zároveň kontroluje korektnost všech operací čtením odpovídajících čárových kódů a výrazným způsobem zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly při práci ve skladu. SmartStock.WMS je vystavěn na moderní platformě Microsoft .NET, která je spolu s architekturou systému zárukou mimořádné flexibility systému a rychlé implementace do IS.
www.smartstock.cz

O společnosti NOHEL GARDEN
Firma NOHEL GARDEN je největším dodavatelem zahrádkářských potřeb v ČR a SR. Byla založena v roce 1991 a její sídlo je v Budínku, nedaleko města Dobříš. Zázemí firmy tvoří moderní a víceúčelový sklad, o rozloze 9000 m² kryté skladovací plochy včetně vzorkovny a potřebného zázemí, s možností dalšího rozvoje. Firma spolupracuje s českými i zahraničními dodavateli. Pobočka firmy je také na Slovensku.
www.nohelgarden.czE-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.