čárový kód & RFID - systémy pro sklady

RFID seminář potvrdil „ano“ uzavřeným systémům

Současný stav projektů v České republice v oblasti implementace RFID technologií v otevřených systémech dle standardu EPCglobal je stále ještě „v plenkách“. Návratnost investice do RFID v tuto chvíli slibují zejména uzavřené systémy. Vyplynulo to ze závěrů semináře RFID in Retail, který se zabýval stavem zavádění RFID technologií. Seminář připravila společnost Barco.

Uh. Hradiště, 16.4.2007

Seminář se zabýval stavem RFID technologií v ČR, jejich současnými možnostmi a příležitostmi pro oblast obchodu a výroby zejména v oblasti rychloobrátkového zboží. Dopolední část semináře se věnovala základním principům RFID technologií a systému EPCglobal, možnostem a omezení technologie a současnému stavu zavádění RFID v ČR a ve světě. Odpolední část semináře byla zaměřena na případové studie a zkušenosti z projektů zejména ze zahraničí. Účastníci semináře ocenili zejména velmi dobrou organizaci semináře a kvalitní informační úroveň jednotlivých bloků.

Hlavní téma semináře bylo zaměřeno na integraci a přínosy RFID technologií v oblasti odběratelsko-dodavatelského řetězce v uzavřených i otevřených systémech. Prezentace případových studií a zkušeností z již realizovaných projektů ukázaly, že největší přínosy je možné očekávat v oblasti zvýšení efektivity a automatizace procesů, zlepšení doplňování zboží do regálů, eliminaci out-of-stock položek a snížení ztrát zboží. Prim hrají a ještě nějaký čas budou hrát uzavřené RFID systémy. Oproti čárovým kódům přináší RFID technologie nové možnosti zejména díky bezkontaktní identifikaci výrobků až na úroveň jednotlivých položek, rychlosti, přesnosti čtení a možnosti opakovaného zápisu.

Vývoj a implementaci standardu pro oblast radiofrekvenční identifikace v otevřených systémech zajišťuje organizace EPCglobal. Nasazení RFID technologií v otevřených systémech slibuje přínosy v podobě získávání dynamických informací o pohybu zboží a dokonalý přehled o zboží v celém logistickém řetězci. „V tuto chvíli není možné odhadnout celkový dopad zavádění RFID technologií. Přímé přínosy v podobě snížení nákladů, zvýšení automatizace či 100% dohledatelnosti jsou již v tuto chvíli zřejmé. Avšak podobně jako tomu bylo u technologie čárových kódů i nasazení RFID s sebou přinese významné změny a přidanou hodnotu v jiných oblastech jako je řízení vztahů se zákazníky či zavádění nových služeb a produktů.“ Shrnul situaci Ing. Daniel Lopour ze společnosti GS1 Česká republika.

Seminář se rovněž dotkl některých mýtů, které panují o RFID. Jedním z hlavních témat je diskuze o nákladech technologie, ceně RFID tagů a návratnosti investice. „Návratnost investice souvisí s cenou tagů, která při implementaci tvoří nejdůležitější položku, ale rovněž se zbožím, které se chystá zákazník označovat. Cena tagů se již dnes pohybuje na hranici 3,50 Kč za kus, proto při značení např. DVD je cena tagu v porovnání s cenou sledovaného objektu nepatrná“, objasnil situaci kolem rentability RFID Ing. Miroslav Pípal ze společnosti Barco. K tématu řízení RFID projektů a návratnosti investice do RFID se vyjádřil i Jan Jirovec ze společnosti Project Invest: „Neexistuje drahá implementace RFID, existuje jen špatná implementace. Buď to je pro projekt pro zákazníka finančně zajímavý nebo není. Existuje jenom jedno jediné hledisko měření úspěšnosti zavádění RFID a to je zisk.“

Seminář RFID in Retail 2007 připravila společnost Barco, integrátor v oblasti RFID a čárových kódů. Na semináři spolupracovali společnosti Barco, Project Invest, GS1 Czech Republic a ALIEN Technology. Seminář podpořily společnosti Barco, Project Invest, ALIEN Technology a ARGOX. Mediálními partnery byly časopisy IT systems, Logistika, Regal, Moderní Obchod a internetová média RFID portál, iHNed.cz, Skladuj.cz a SystemOnLine.cz.

O technologii RFID
RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification (radiofrekvenční identifikace). RFID je bezdotyková automatická identifikace využívající elektromagnetických vln k přenosu dat. Systémy automatické identifikace využívající značení zboží na bázi RFID jsou základním předpokladem k vyšší automatizaci logistických procesů, minimalizaci chyb a záměn, získávání informací o pohybu zboží a efektivní dosledovatelnosti zboží v rámci celého dodavatelského řetězce od výrobních a distribučních skladů až po prodejny. Mezi základní RFID komponenty patří čip (tag), umístěný na plastové podložce, EPC kód (Electronic Product Code), jednoznačně identifikující daný tag, snímač, který prostřednictvím antény zprostředkovává komunikaci s tagy a softwarové vybavení (middleware), které filtruje a překládá data pro použití v informačním systému. Čtecí zařízení může mít podobu fixní RFID brány nebo mobilního datového terminálu. Úlohu standardizační organizace zajišťuje sdružení EPCglobal. Mezi členy EPCglobal dnes patří stovky renomovaných světových firem z řad obchodních firem, výrobců zboží i technologických firem.

O společnosti Barco
Společnost Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro online řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 2 000 000 Kč. Společnost má certifikát ISO9001:2001.
www.barco.cz

Kontakt:
Tomáš Kubíček
Marketing Manager
Barco, s.r.o.
tel: +420 572 520 038
email: tkubicek@barco.cz

www.barco.czE-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.