čárový kód & RFID - systémy pro sklady

Alien Technology® rozšiřuje rodinu RFID tagů Gen2

Uh. Hradiště, 26.10.2006

Nové RFID tagy Alien® World Tags umožní ekonomické a jednotné celosvětové používání RFID tagů, splňujících standardy EPC.

Alien Technology Corporation oznámila zásadní rozšíření rodiny UHF RFID tagů Gen2 o nové tagy “World Tags”, navržených pro standardizované používání po celém světě, a maloformátových tagů, ideálních pro nákladově efektivní, vysoce výkonné označování zboží na úrovni jednotlivých položek. Nové RFID tagy rozšiřují rostoucí portfolio tagů různého designu a formátů, optimalizovaných pro široké použití při řízení dodavatelského řetězce, sledování aktiv a majetku, identifikaci na úrovni jednotlivých položek a jiných RFID (Radio Frequency Identification) aplikacích.

Rozšíření rodiny tagů “World Tags“ je reakcí na problémy spojené s celosvětovým nasazením RFID tagů, jejich cenou a výkonovými parametry. Stejně jako předchozí řada tagů “Alien Squiggle“, všechny nové RFID tagy “World Tags“ dokáží fungovat celosvětově v rámci úzce definovaného provozního pásma 860 až 960 MHz, což umožňuje používání jednotlivých tagů v Americe, Evropě, Asii i Africe a jejích specifických RFID provozních frekvencích. Tím se liší od UHF RFID tagů, které v různých částech světa vykazují podstatně odlišný výkon.

RFID tagy Alien World Tags umožňují firmám vyrábět výrobky na jednom kontinentu a dopravovat kamkoliv na světě s použitím jediného RFID tagu, vykazujícího jednotné chování a stálý výkon bez ohledu na zeměpisné umístění. Současné nasazení spolu s RFID čtečkami Alien Enterprise firmám nabízí možnosti zavádět celosvětově jednotnou RFID infrastrukturu, tím redukovat rozdílnost a různé typy infrastruktury, softwarových rozhraní, vývojových projektů a modelů zařízení, které potřebují pro zajištění přesného a spolehlivého čtení RFID tagů v rámci celosvětových zásobovacích a dodavatelských řetězců. V důsledku toho se minimalizují počáteční a průběžné náklady projektu, zvyšuje se celková efektivita nasazení RFID technologií a tím se zrychluje i celková návratnost investic do RFID.

“Používání RFID tagů “World Tags“ společnosti Alien Technology garantuje jejich fungování jak v místě jejich původního vzniku, tak v cílové destinaci a na všech místech mezi nimi, aniž by to vyžadovalo mimořádné investice,” řekl Keith McDonald, Senior Vice President. “Tím, že stejný RFID tag nabízíme celosvětově, je Alien schopen rozvíjet masovou výrobu tagů vedoucí k nižším cenám tagů a infrastruktury pro koncové uživatele. Rozšířením rodiny RFID tagů World Tag a zavedením nových RFID tagů s extrémně malými rozměry se Alien podařilo zacílit na všechny možné aplikace, ve kterých dnes může UHF RFID poskytovat přidanou hodnotu – od přepravy zásilek, sledování zavazadel a majetku, sledování léčiv, oděvů a jiného zboží až na úrovni jednotlivých položek až po výrobky obsahující tekutiny a kovy.”

O společnosti Barco
Společnost Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro online řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 2 000 000 Kč.
www.barco.cz

O společnosti Alien Technology
Alien Technology je předním výrobcem RFID produktů pro UHF pásmo. Mezi hlavní výrobní činnosti společnosti Alien Technology patří výroba RFID čteček, antén a RFID tagů a poskytování nezbytných služeb včetně poradenství, technické podpory a školení. Patentovaná technologie Fluidic Self Assemby (FSA), která zahrnuje i související výrobní procesy, umožňuje vysoký objem výroby RFID tagů při nízkých nákladech. Produkty společnosti ALIEN Technology slouží především k zajištění bezpečnosti a zvýšení efektivity a produktivity operací v logistice, v rámci dodavatelského řetězce a při lokalizaci a sledování pohybu zboží, majetku a osob. RFID technologie najdou uplatnění v oblasti maloobchodu, rychloobrátkového zboží (FMCG), výroby, obrany, dopravy, logistiky, farmaceutického průmyslu a dalších odvětví. Společnost Alien Technology byla založena v roce 1994 a celosvětově zaměstnává přes 200 lidí. Sídlo společnosti je v Morgan Hill v Kalifornii. Alien Technology je členem EPC Global.
www.alientechnology.com

O technologii RFID
RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification (radiofrekvenční identifikace). RFID je bezdotyková automatická identifikace sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Mezi základní RFID komponenty pro ukládání a přenos informací patří čip (tag), umístěný na plastové podložce a spojený se spirálovou anténou, pomocí které komunikuje se snímačem, EPC kód (Electronic Product Code), jednoznačně identifikující daný tag, respektive výrobek či přepravní balení, snímač s anténou, elektronické zařízení, které přes anténu zprostředkovává komunikaci s tagy a čte uložený EPC kód a softwarové vybavení (middleware), které filtruje a překládá data pro použití v informačním systému. Čtecí zařízení může mít fixní podobu v podobě např. RFID brány nebo mobilní ve formě datového terminálu / snímače. Úlohu standardizační organizace zajišťuje sdružení EPCglobal. Mezi členy EPCglobal dnes patří stovky renomovaných světových firem z řad obchodních firem, výrobců zboží i technologických firem. EPCglobal je v ČR zastoupeno prostřednictvím sdružení GS1 Czech Republic.E-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.