čárový kód & RFID - systémy pro sklady

Společnosti LCS International, a.s. a Barco, s.r.o. uzavřely integrační smlouvu


V Uh. Hradišti, dne 16.12.2004

Společnosti LCS International, a.s. a Barco, s.r.o. uzavřely integrační smlouvu, která umožňuje integrovat systém řízení skladových operací SmartStock.WMS do informačního systému LSC Noris.


Společnosti LCS International, a.s. a Barco, s.r.o. uzavřely integrační smlouvu, která umožňuje integrovat systém řízení skladových operací SmartStock.WMS do informačního systému LSC Noris. Společnost Barco se tak stala partnerem úspěšného projektu LCS NorisOpen. Řešení SmartStock.WMS tak bude nyní dostupné pro širokou uživatelskou základnu ERP systému LCS Noris vyžadující pokročilou správu a informace při řízení skladových operací v distribučních centrech, velkoobchodních skladech, logistických centrech a jiných skladovacích prostorech.

Nasazování WMS do skladů je vynucováno stále více vzrůstajícím tlakem na zvyšování obrátkovosti zásob, požadavky na lepší využívání skladovacích ploch, snížení počtu chyb a záměn při vyskladňování a v neposlední řadě rovněž požadavkem na zvýšení efektivity činností a zvýšení produktivity práce.

O systému SmartStock.WMS
Warehouse Management System SmatStock.WMS je kompletním „bezpapírovým“ řešením pro on-line řízení skladů, který pracuje jako nadstavba skladové evidence v podnikovém IS. Systém je založen na jednoznačné identifikaci zboží, manipulačních jednotek a skladových míst pomocí čárových kódů. Aplikace je napsána výhradně pro použití mobilních terminálů se snímačem čárových kódů, pracujících v bezdrátové WiFi síti. SmartStock.WMS optimalizuje všechny operace, pohyb pracovníků po skladu a zároveň kontroluje korektnost všech operací čtením odpovídajících čárových kódů.  Tím výrazným způsobem zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly při práci ve skladu. Všechny pokyny k provádění skladových operací dostává každý pracovník přímo na displej svého terminálu.

SmartStock.WMS je vystavěn na moderní platformě Microsoft .NET, která spolu s unikátní architekturou systému je zárukou mimořádné flexibility systému a rychlé implementace do informačního systému.

Problematika řízení skladů je charakteristická velkou variabilitou požadavků na funkcionalitu systému, která se zákazník od zákazníka výrazně liší. SmartStock.WMS je proto koncipován jako otevřený systém, který lze efektivně integrovat do každého podnikového informačního systému, ale umožňuje mimořádně pružně a rychle měnit funkcionalitu a reagovat tak na požadavky každého zákazníka.

Tomáš Kubíček
Marketing and Business Development Manager

Barco, s.r.o.
Okružní 741
686 05 Uherské Hradiště
Czech Republic

Tel: +420-572 52 00 38
Fax: +420-572 52 00 32
email: tkubicek@barcouh.cz
www.barcouh.czE-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.