čárový kód & RFID - systémy pro sklady

Společnost Barco se stala partnerem konference RFID Future


Srdečně Vás zveme na přednášku pana Ing. Pípala - 
RFID v systému EPC global, která se koná 18. září 2006, v sále A kongresového centra na Výstavišti od 14:00 – 14:25 hod


Bližší informace o konferenci naleznete zde:


Odborná konference


RFID Future


k zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně


Brno 18. září 2006, Výstaviště,

sál A Kongresového centra od 13 hodin


Konference se zabývá metodou bezdrátové identifikace RFID, jejíž další rozvoj a využití významně ovlivní dopravu zboží a logistiku v řadě průmyslových odvětví, oblasti veřejné správy a péče o zdraví. Je určena odborníkům, kteří se zajímají o hardwarové a softwarové prostředky umožňující vytvořit vhodnou infrastrukturu systémů RFID, především pro aplikace v průmyslové praxi. Pozornost bude věnována zpracování dat, jejich zabezpečení a možnostem jejich dalšího využití. Jsou sledovány odlišnosti systémů s EPC (Electronic Product Code) a systémů využívajících čárový kód i souvislosti aktivních systémů RFID s existujícími metodami bezdrátové komunikace WiFi a ZigBee.


Témata konference:

 • RFID se představují:
 • princip RFID, používané kmitočty,
 • odlišnosti etiket s elektronickým kódem EPC a s čárovým kódem,
 • pasivní RFID, aktivní RFID systémy umožňující sledování polohy, teploty atd.,
 • architektura systémů RFID a potřebná infrastruktura.

Technika RFID:

 • hardware pro RFID (etikety, senzory, čtečky),
 • co by měly umět inteligentní etikety RFID,
 • softwarové platformy pro zavádění RFID,
 • možnosti dalšího využití dat získaných systémem RFID, 
 • otázky informační bezpečnosti a RFID.

Použití RFID:

 • strategie úspěšného zavádění RFID,
 • RFID pro řízení dodavatelských řetězců v průmyslové výrobě,
 • RFID v automobilovém průmyslu,
 • RFID v potravinářském průmyslu a farmacii (sledovatelnost a dokladovatelnost výroby),
 • RFID a automatizovaná manipulace s materiálem – transport a logistika,
 • RFID ve zdravotnictví,
 • netradiční aplikace RFID.

Program konference:

 

12:30 – 13:00

Registrace účastníků konference

 

13:00 – 13:05

Zahájení konference 

RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor
Sdělovací techniky, 

Ing. Petr Bartošík, šéfredaktor časopisu Automa

13:05 – 13:35

Praktické příklady využití RFID

Řízení dopravy a parkování, sledování teploty při dopravě potravin, sběr dat z výroby, sledování vratných obalů,
čtení RFID v obtížných podmínkách
(v přítomnosti vody, kovu).

Ing. Michal Herštus, 

obchodní ředitel, 

POINT.X spol. s r.o.

13:35 – 14:00

RFID – základní technologické
principy a příklady aplikací

Techniky a technologie používané při výrobě a vývoji RFID čipů a transpondérů. Výhody a nevýhody použití RFID čipů ve třech nejpoužívanějších frekvenčních pásmech. Příklady úspěšných aplikací RFID čipů a důvody výběru použité technologie.

Ing. Petr Slavík, 

Sales Manager,

ASICentrum s.r.o.

14:00 – 14:25

RFID v systému EPC global

Vznik a historie EPC global, schéma fungování EPC global, používané frekvence a technologie, využití
EPC global v průmyslu.

Ing. Miroslav Pípal, 

jednatel společnosti
Barco, s.r.o.

14:25 – 14:50

Přestávka na kávu

 

14:50 – 15:15

UHF RFID systémy
na technologii Wavenis

Technologie Wawenis použitá pro UHF RFID systémy na delší vzdálenosti pro sledování přepravy zásilek, velkého skladového hospodářství a sledování pohybu mezi jednotlivými body trasy.

Pavel Škurek, 

obchodně-technický ředitel,
MACRO WEIL spol. s r.o.

15:15 – 15:40

Princip technologie RFID
a používané standardy

Přehled používaných frekvencí, srovnání jejich využitelnosti ( výhody a nevýhody jednotlivých frekvencí ) a existující standardy.

Mgr. Vladislav Zvelebil, 

člen výboru pracovní skupiny RFID při GS1, CodeWare, s.r.o.

15:40 – 16:05

RF-identifikační systém pro
připojení na sběrnici AS-interface

Jednoduchá identifikace a kódování
s AS-interface. RF-identifikační systém pro řízení výroby, především při monitorování pohybu položek v montážních systémech.
Čtecí a zapisovací funkce
v jednom úzkém pouzdru.

Ing. Pavel Pelikán, technický ředitel, ifm electronic spol. s r.o.

16:05 – 16:35

Identifikační systémy RFID

Přenosy dat v průmyslovém prostředí
a jejich využití při řízení průmyslových procesů.

Vladimír Nosavcov, produktový specialista, Pepperl+Fuchs s.r.o. 

 

Pro koho je konference určena?

Témata konfence jsou zaměřena tak, aby poskytla ucelený přehled o nově se rodící technologii specializovaným odborníkům a manažerům z oblastí průmyslu, logistiky, veřejné správy, zdravotnictví, obchodních organizací a potravinářství. Dále se konference zaměřuje na pracovníky vývojových a dodavatelských společností, které se touto technologií zabývají. 

 

Kdo konferenci pořádá? 

Pořadateli konference jsou  Veletrhy Brno, a.s., Českomoravská elektrotechnická asociace a odborné měsíčníky Sdělovací technika a Automa.

 

Registrovat se můžete zde

 

Organizátorem konference je vydavatelství časopisů o elektronických komunikacích, nových technologiích a lidech kolem nich Sdělovací technika spol. s r.o. spolu s redakcí časopisu Automa, společností Veletrhy Brno, a.s., a Českomoravskou elektrotechnickou asociacíE-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.