čárový kód & RFID - systémy pro sklady

Řešení mobilního tisku etiket prostřednictvím tiskáren Zebra QL 320 ve společnosti Ahold přineslo zvýšení efektivity a flexibility obsluhy při značení váhy a cen zboží.

Uh. Hradiště, 3.8.2006

AHOLD Czech Republic, a.s. je největší tuzemskou maloobchodní společností, která se svojí sítí moderních supermarketů Albert a hypermarketů Hypernova spolehlivě pokrývá celou Českou republiku.

Společnost Ahold ve svých více než 295 prodejnách jen za rok 2005 obsloužila přes 155 milionů zákazníků a zaměstnala více než 14.500 lidí. V roce 2005 převzala 56 prodejen společnosti Julius Meinl.

Výchozí situace

Primárním záměrem společnosti Ahold bylo zlepšit značení balíčkovaného masa v prodejnách. Balíčkované maso přicházelo na prodejny označeno pouze etiketou s uvedením hmotnosti. Cenovým údajem se balíčky opatřovaly pomocí váhy, která balíček znovu zvážila a vytiskla etiketu s hmotností a cenou. Aby sjednotil informace na štítcích s váhou a cenou, rozhodl se Ahold změnit způsob označování jako takový. Jediným možným řešením se zdálo být naskenovat původní štítek a vytisknout nový štítek podložený původní váhou.

Řešení

Jako možné varianty řešení přicházela v úvahu volba mezi řešením se stacionární tiskárnou etiket a mobilním tiskem. Z důvodů flexibility a mobility bylo zvoleno řešení postavené na mobilní tiskárně.

Ahold dlouhodobě spolupracuje se společností Barco v oblasti čárových kódů a mobilních technologií pro sběr dat. Na základě dobrých zkušeností z předchozích projektů Barco doporučilo pro tento projekt tiskárnu Zebra QL320, která díky své nízké hmotnosti a snadné ovladatelnosti umožňuje efektivnější práci v prodejně a volný pohyb všude tam kde je třeba tisknout etikety. Tím významně šetří čas obsluhy a eliminuje dobu nutnou k přesunu mezi stacionární tiskárnou a chladícími boxy s masem.

Řešení je postaveno na spolupráci mobilní tiskárny Zebra QL320 s mobilními datovými terminály Falcon 320, které se ve společnosti Ahold dlouhodobě používají pro zvýšení efektivity operací se zbožím na prodejní ploše a v logistickém zázemí.

Implementace projektu

Při řešení tohoto projektu bylo nutno modifikovat a důkladně otestovat software mobilních terminálů Falcon, kde přibyla nová funkcionalita s možností mobilního tisku.

Pilotní projekt probíhal po dobu několika měsíců ve vybraných prodejnách. Po úspěšném testování přesnosti, spolehlivosti a efektivity řešení byla tato technologie nasazena do rutinního používání do obou sítí supermarketů a hypermarketů v ČR.

Výsledky projektu

Hlavním přínosem tohoto řešení bylo splnění zákonných požadavků, kladených na prodej balíčkovaného masa a zvýšení efektivity aplikování cenovek na toto zboží. Mobilní řešení tisku etiket navíc přineslo flexibilitu obsluhy při značení zboží ve správném místě a čase, kdy je to třeba.

Spojení mobilního terminálu s mobilní tiskárnou etiket nabízí i řadu dalších možností v maloobchodě pro snížení nákladů, snížení časových prodlev a zvýšení efektivity personálu.

Ahold a Barco již nyní spolupracují na projektu mobilního tisku akčních a slevových cenovek na veškerý sortiment.

Hlavní údaje o projektu:

Hlavní cíle projektu:

  • Získat informace z již existujících čárových kódů
  • Tisknout etikety rychle a pohodlně v místě kde je to momentálně žádoucí

Řešení:

  • Spolupráce mobilní tiskárny Zebra QL320 s mobilními datovými terminály Falcon 320
  • Nová funkcionalita mobilního terminálu s možností mobilního tisku

Výsledky projektu:

  • Splnění zákonných požadavků na značení váhy zboží
  • Časové úspory personálu
  • Efektivní a flexibilní řešení tisku a aplikace etiket

Použité technologie

  • Mobilní  tiskárna Zebra QL320
  • Mobilní datový terminál Falcon 320

Vyjádření zákazníka

“Řešení mobilního tisku etiket zajistilo plnění hygienických předpisů a zvýšilo  flexibilitu a efektivitu obsluhy při značení zboží všude tam, kde je to aktuálně třeba.” – Pavel Vychodil, IT ředitel, Ahold Central Europe

Kontakty:

Řešení realizováno společností Barco. Pro další informace o řešeních využívající čárové kódy a RFID prosím kontaktujte:

Tomáš Kubíček
Marketing Manager
Barco, s.r.o.
Okružní  741, 686 05 Uherské Hradiště
Tel: +420-572 52 00 52
Fax:  +420-572 52 00 32
Email: tkubicek@barco.cz
Web: www.barco.cz

Pro další informace o tiskárnách a řešeních společnosti Zebra Technologies prosím kontaktujte:

Zebra Technologies Europe Limited
Zebra House, The Valley Centre
Gordon Road, High Wycombe,
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Tel.: + 44 (0) 1494 472872
Fax: + 44 (0) 1494 450103
Email: mseurope@zebra.com
Web: www.zebra.com

Pro více informací o společnosti Ahold, kontaktujte prosím:

Kateřina Černá
Manager Communication
AHOLD Czech Republic, a.s.
Radlická 117, 158 00 Praha 5 Nové Butovice
Tel.: +420/234 004 456
 
        +420/257 297 456
Web: www.ahold.cz

Případovou studii ve formátu pdf lze stáhnout zde:
http://www.barco.cz/data/download/CS_Ahold_Barco_mobilni_tisk_etiket_czech.pdfE-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.