čárový kód & RFID - systémy pro sklady

Implementace Warehouse Management Systému SmartStock.WMS ve společnosti KASKO

Uh. Hradiště, 31.7.2006 

O klientovi

Společnost Kasko byla založena v roce 1992 a je ryze českou společností bez účasti zahraničního kapitálu. Klíčovou oblastí činnosti firmy je poskytovat zákazníkům komplexní služby od vývoje, konstrukce a výroby forem, přes vstřikování plastových výlisků až po jejich kompletaci a dodání zákazníkům. K významným zákazníkům patří např. ŠKODA AUTO a.s., Volkswagen Group, AUDI AG., SEAT, Cadence Innovation k.s., Visteon, Grupo Antolin, Johnson Controls, GUMOTEX, a.s., či Robert Bosch.

Výchozí stav

Vzhledem k vysokým nárokům zákazníků a specifikám automobilového průmyslu musí skladová logistika firmy KASKO zajišťovat:

 • dodávky zboží Just-In-Time na základě odvolávek, které je možné měnit ještě v den vychystávání

 • sledování šarží kvůli zajištění zpětné dohledatelnosti

 • zajištění vychystávání zboží metodou FIFO

 • označování expedičních obalů etiketami podle VDA normy či podle požadavků zákazníka

 • evidenci obalových kont se zákazníky

 • postupné zavádění EDI komunikace

Již samotné vyhledávání zboží při vychystávání kladlo na pracovníky skladu nemalé nároky, neboť veškeré výrobky jsou skladovány a expedovány buď v identických či několika málo podobných typech obalů. Zákonitě tedy i přes veškerou snahu pracovníků skladu docházelo k záměnám zboží, neúplným dodávkám a porušování FIFO. Ruční tisk expedičních etiket byl časově velmi náročný a se zvětšujícím se počtem zákazníků vyžadujících toto značení by jeho zajištění vyžadovalo jednoho pracovníka na plný úvazek.

Zejména v automobilovém průmyslu může mít jakýkoliv nedostatek v dodávkách či neschopnost dodat dle požadavků zákazníka kritický dopad pro udržení zákazníka a tím i konkurenceschopnost firmy. Tyto i další skutečnosti vedly k rozhodnutí implementovat skladový systém, který zaručí plnění všech náročných  požadavků zákazníků i skladové logistiky a zároveň zefektivní provádění skladových operací.

Výběr dodavatele systému

Na základě analýzy výchozího stavu začala společnost hledat řešení a dodavatele systému pro on-line řízení skladových operací. Začátkem roku 2005 proběhlo výběrové řízení, kterého se účastnilo celkem 7 dodavatelů. Po vyhodnocení všech nabídek byla jako dodavatel vybrána společnost Barco, s.r.o. Významnou roli při rozhodování byl fakt, že její produkt SmartStock.WMS nabízel hotové řešení vycházející ze znalostí a praktických zkušeností logistických procesů a zároveň možnost potřebných programových úprav dle požadavků zákazníka. Také rychlá dostupnost servisu vzhledem k sídlu dodavatele byla jedním z faktorů při výběru dodavatele systému.

Očekávané cíle projektu

Na základě specifikace požadavků na systém byly přesně stanoveny hlavní cíle a očekávané přínosy projektu:

 • snížení počtu záměn a nepřesně vychystaných a expedovaných zakázek

 • tisk expedičních etiket podle VDA normy či požadavků zákazníků

 • optimalizace skladových operací, zvláště vychystávání

 • možnost elektronické výměny dat pomocí EDI komunikace

 • přesná skladová evidence v reálném čase

 • detailní a okamžitý přehled o stavu zpracování jednotlivých skladových operací

Implementace

Práce začaly v dubnu 2005 předimplementační analýzou v jejímž rámci byly definovány požadavky na systém, přesná podoba jednotlivých procesů, potřebné programové úpravy a výměnu dat mezi systémem SmartStock.WMS a informačním systémem společnosti LCS Helios.

Samotná implementace začala po podpisu smlouvy v červnu 2005 dovývojem interface mezi SmartStock.WMS a IS LCS Helios a potřebných funkcí na straně SmartStock.WMS. Již koncem června proběhla potřebná školení uživatelů a provozní zkoušky a na začátku července byl systém předán do první fáze zkušebního provozu. Již v této fázi všechny skladové procesy probíhaly výhradně pomocí systému SmartStock.WMS přičemž se drobně dolaďovala podoba jednotlivých procesů, tiskové výstupy a postupně se upřesňoval vzhled expedičních etiket dle požadavků konkrétních zákazníků.

Během druhé fáze zkušebního provozu byla postupně zavedena evidence zboží v jednotlivých paletových místech. Třetí - monitorovací - fáze zkušebního provozu sloužila k doladění posledních jemných detailů celého systému. V říjnu 2005 byl systém předán do rutinního provozu.

Úspěšně dokončený projekt implementace systému SmartStock.WMS v současné době pokračuje projektem rozšíření systému SmartStock.WMS o modul evidence obalů, který bude zabezpečovat evidenci prázdných i plných obalů uvnitř společnosti a obalových kont vzhledem k jednotlivým odběratelům.

Přínosy řešení pro Kasko spol. s r.o.

Na základě specifikace požadavků na systém byly přesně stanoveny hlavní cíle a očekávané přínosy projektu:

 • díky technologii čárových kódů a okamžité kontrole procesů vychystávání a expedice zboží se snížila chybovost při vychystávání a expedici

 • systém přesně eviduje jednotlivé šarže, poskytuje nástroje pro zpětnou dohledatelnost a přesně řídí vychystávání s ohledem na metodu FIFO

 • podstatným zlepšením se stala možnost tisku různých expedičních etiket zboží pro různé zákazníky a tím efektivnější využívání lidských kapacit

 • systém poskytuje přesnou skladovou evidenci a detailní přehled stavu zpracování jednotlivých skladových operací v reálném čase

 • kromě toho se podstatně snížila závislost skladu na lidech, res. jejich znalosti logiky umístění zboží ve skladu - vychystávat nyní může po krátkém zaučení kdokoliv

Milan Hasenovič, vedoucí projektového týmu Kasko dodává:„Po pol roku fungovania systému sa doladilo fungovanie interface, odchytali sa chybky a systém je zdá sa funkčný k spokojnosti všetkých. To potvrdzuje aj rozširovanie funkčnosti systému o evidenciu obalov. Cením si ústretovosť ľudí v Barcu. Viem, že keď budem mať niekde problém, pomožu mi nájsť chybu a odstrániť ju ak to bude v ich možnostiach. Takýmto spôsobom sa spolupráca môže úspešne rozvíjať. Za seba hodnotím zavedenie systému pozitívne napriek tomu, že kladie na našich zamestnancov zvýšené nároky v oblasti znalosti práce s PC a s technológiami, s ktorými sa predtým nestretli“.

O společnosti Barco

Společnost Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro online řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 2 000 000 Kč.
www.barco.cz

O systému SmartStock.WMS

Warehouse Management Systém SmartStock.WMS je kompletním „bezpapírovým“ řešením pro online řízení skladů, který pracuje jako nadstavba skladové evidence v podnikovém IS. Systém je založen na jednoznačné identifikaci zboží, manipulačních jednotek a skladových míst pomocí čárových kódů. Aplikace je napsána výhradně pro použití mobilních terminálů se snímačem čárových kódů pracujících v bezdrátové WiFi síti. SmartStock.WMS optimalizuje všechny operace, pohyb pracovníků po skladu a zároveň kontroluje korektnost všech operací čtením odpovídajících  čárových kódů a výrazným způsobem zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly při práci ve skladu. SmartStock.WMS je vystavěn na moderní platformě Microsoft .NET, která je spolu s architekturou systému zárukou mimořádné flexibility systému a rychlé implementace do IS.
www.smartstock.czE-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.