čárový kód & RFID - systémy pro sklady

RFID technologie společnosti ALIEN TECHNOLOGY pro radio-frekvenční automatickou identifikaci míří do Čech a na Slovensko

Uh. Hradiště, 20.5.2006 

Společnost  Barco rozšířila své porfolio produktů a služeb o RFID technologie a řešení společnosti ALIEN TECHNOLOGY, vyznačující se velmi dobrými výkonovými parametry, flexibilní architekturou a nízkými náklady na implementaci.

ALIEN TECHNOLOGY, přední světový dodavatel a inovátor v oblasti RFID technologií a  Barco, dodavatel řešení v oblasti automatické identifikace, RFID a čárových kódů, podepsali smlouvu o zastoupení pro Českou republiku a Slovensko.

Technologie RFID je v současnosti stále ve větší míře nasazována v různých odvětvích průmyslu pro bezkontaktní identifikaci, lokalizaci a sledování zboží, majetku i osob v reálném čase. Nasazení technologie RFID již zdaleka není jen záležitostí maloobchodních firem. Mezi organizace, které plánují zavádět technologie RFID, patří rovněž společnosti z oblasti výroby, logistiky, dopravy, obrany i zdravotnictví. Cílem je dosáhnout vysoké úrovně automatizace logistických procesů a vysoké míry přesnosti operací a tím zvýšit efektivitu, snížit provozní náklady a minimalizovat množství chyb způsobených lidským faktorem. První realizace zavádění RFID technologií ve světě ukázaly na přínosy RFID technologií v podobě lepšího přehledu o pohybu zboží díky možnostem jeho sledování od dodavatele až po konečného spotřebitele.

Portfolio produktů společnost ALIEN TECHNOLOGY obsahuje veškerou infrastrukturu potřebnou pro implementaci RFID technologií zahrnující snímače, antény a tagy dle EPC Class1, Gen1 a Gen2. Produkty byly vyvíjeny s ohledem na potřeby a možnosti zákazníků, zejména na požadovaný dosah, rychlost a přesnost čtení a robustnost celého řešení. Produkty společnosti  ALIEN TECHNOLOGY se vyznačují velmi dobrými výkonovými parametry, flexibilní architekturou a nízkými náklady na implementaci.

Za účelem optimalizace integrace technologie RFID do stávající infrastruktury, ERP systémů a jiných podnikových aplikací společnost ALIEN TECHNOLOGY spolupracuje na vývoji RFID technologií se světovými dodavateli softwarových platforem jako IBM, Oracle či Microsoft. Produkty ALIEN vyhovují standardům EPCglobal a splňují veškeré požadavky regulačních orgánů na vzájemnou inter-operabilitu RFID systémů v Evropě i po celém světě.

Technologické inovace a úspěchy se staly základem pro spolupráci na prvotních pilotních projektech ve světě. Mezi největší zákazníky společnosti ALIEN TECHNOLOGY patří společnost Procter & Gamble, GiIlette, Wal-Mart, Kimberly-Clark.

O technologii RFID
RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification (radiofrekvenční identifikace). RFID je bezdotyková automatická identifikace sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Mezi základní RFID komponenty pro ukládání a přenos informací patří čip (tag), umístěný na plastové podložce a spojený se spirálovou anténou, pomocí které komunikuje se snímačem, EPC kód (Electronic Product Code), jednoznačně identifikující daný tag, respektive výrobek či přepravní balení, snímač s anténou, elektronické zařízení, které přes anténu zprostředkovává komunikaci s tagy a čte uložený EPC kód a softwarové vybavení (middleware), které filtruje a překládá data pro použití v informačním systému. Čtecí zařízení může mít fixní podobu v podobě např. RFID brány nebo mobilní ve formě datového terminálu / snímače. Úlohu standardizační organizace zajišťuje sdružení EPCglobal. Mezi členy EPCglobal dnes patří stovky renomovaných světových firem z řad obchodních firem, výrobců zboží i technologických firem. EPCglobal je v ČR zastoupeno prostřednictvím sdružení GS1 Czech Republic.

O společnosti Barco
Společnost  Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast  řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti  Barco je systém  SmartStock.WMS pro on-line  řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 2 000 000 Kč.
www.barco.cz

O Alien Technology
Alien Technology je předním výrobcem RFID produktů pro UHF pásmo. Mezi hlavní výrobní činnosti společnosti Alien Technology patří výroba RFID čteček, antén a RFID tagů a poskytování nezbytných služeb včetně poradenství, technické podpory a školení. Patentovaná technologie Fluidic Self Assemby (FSA), která zahrnuje i související výrobní procesy, umožňuje vysoký objem výroby RFID tagů při nízkých nákladech. Produkty společnosti  Alien Technology slouží především k zajištění bezpečnosti a zvýšení efektivity a produktivity operací v logistice, v rámci dodavatelského řetězce a při lokalizaci a sledování pohybu zboží, majetku a osob. RFID technologie najdou uplatnění v oblasti maloobchodu, rychloobrátkového zboží (FMCG), výroby, obrany, dopravy, logistiky, farmaceutického průmyslu a dalších odvětví. Společnost Alien Technology byla založena v roce 1994 a celosvětově zaměstnává přes 200 lidí. Sídlo společnosti je v Morgan Hill v Kalifornii. Alien Technology je členem EPCglobal.
www.alientechnology.com

Kontakt:
Tomáš Kubíček
Marketing Manager

Barco, s.r.o.
tel.: +420 572 520 038
email: tkubicek@barco.cz
www.barco.czE-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.