čárový kód & RFID - systémy pro sklady

Implementace warehouse management systému SmartStock.WMS pro online skladovou evidenci pro Santa Bremor, Bělorusko

Společnost SystemGroup Rus, která je součástí mezinárodní skupiny společnosti SystemGroup, dokončila pilotní projekt implementace systému řízení skladu SmartStock.WMS ve společnosti Santa Bremor - výrobce potravinářských výrobků z ryb a mořských plodů patřící mezi největší podniky v Bělorusku.

Uh. Hradiště, 1.3.2011

K optimalizaci logistických procesů v průmyslovém komplexu Santa Bremor byl vybrán systém pro řízení skladů SmartStock.WMS. Systém v rámci jednoho projektu řeší automatizaci

Procesy zpracování surovin, od obdržení dodávky až po předání do výroby.

Procesy zpracování hotových výrobků, od obdržení z výroby až po doručení zákazníkovi

V rámci projektu byla implementována WMS podpora pro velké množství požadavků a funkcí pro logistiku skladování společnosti Santa Bremor s přihlédnutím ke specifickým výrobním požadavkům firmy, včetně:

Rozdělení pohybu zboží v rámci několika logických skladů

Rozdělení úkolů mezi uživateli, kteří pracují v několika různých budovách

Různá pravidla práce se zbožím v závislosti na typu zakázky, druhu zboží, topologii skladu, typu skladové lokace (hromada, regály, police), atd. - pro všechny typy skladových operací ? Nouzové doplňování dle objednávek

Různé rezervační strategie pro různé druhy zakázek k vychystání, zohledňující expirační dobu sériová čísla, množství zboží na paletě / v lokaci atd.

Automatický výběr nejvhodnějšího místa během zaskladňování, doplňování, vychystávání a expedici s přihlédnutím k trase skladu, kapacitě lokací a jiným pravidlům.

V průběhu projektu konzultanti společnosti SystemGroup úzce spolupracovali s projektovým týmem Santa Bremor, úspěch projektu je rovnoměrnou zásluhou spolupráce obou stran. Výsledkem implementace systému SmartStock.WMS je zavedení automatizovaného režimu skladovací logistiky společnosti Santa Bremor s neustálou kontrolu všech operací. Zavedení WMS systému umožnilo výrazně zvýšit přesnost operací, optimalizovat výkon podnikových procesů a mít k dispozici vždy podrobné on-line informace o všech procesech a výkonnosti skladů.

"Úspěšný projekt na tak vysoké úrovni znovu potvrdil pozici SystemGroup Rus, jako spolehlivého dodavatele a integrátora moderních IT řešení. Warehouse Management Systém SmartStock.WMS se ukázal být účinným nástrojem ke snížení nákladů, dosažení 100% přesnosti operací a optimalizaci logistiky skladů. Naše partnerství se společností Santa Bremor není omezena na jeden projekt a budeme spolupracovat i v dalších oblastech podnikání", řekl Sergej Komyagin , CEO, SystemGroup Rus.

"Projekt je automatizace skladového areálu realizovaný společností SystemGroup Rus, povýšil skladovou logistiku společnosti Santa Bremor na kvalitativně novou úroveň, přináší další příležitosti ke zlepšení podnikových procesů a umožňuje nám úzce začlenit skladový komplex do celkové IT-infrastrukturu společnosti," řekl Gennadij Andreyuk, ředitel logistiky, Santa Bremor

"Díky profesionalitě konzultantů společnosti SystemGroup Rus byl systém nakonfigurován a uveden do provozu v co nejkratší možné době," uvedl Vadim Mitskevich, CIO, Santa Bremor


Kontakt:


Tomáš Kubíček, Marketing Manager, Barco, s.r.o.
tel: +420 572 520 038, e-mail: tkubicek@barco.cz

Olga Kobytcheva, SystemGroup Rus
tel.: (495) 739 2525 * 3100 , e-mail: o.kobycheva@sys-group.ru


O společnosti SystemGroup Rus

SystemGroup Rus je součástí mezinárodní skupiny SystemGroup, působící od roku 1994 a patří do ní společnosti sídlící v Rusku, Ukrajině, v Kazachstánu, Bulharsku a Moldavsku. Společnost SystemGroup úspěšně vyvíjí a implementuje řešení pro průmyslovou automatizaci využívajících moderních technologií pro sběr a přenos dat spolu se specializovaným softwarovým vybavením. SystemGroup Rus zvyšuje efektivitu podniků prostřednictvím zavádění inovativních technologií a poskytování profesionálního poradenství a služeb. SystemGroup Rus má k dispozici široký tým kvalifikovaných odborníků a disponuje kvalitním materiálně technickým zázemím. Svým zákazníkům poskytuje podporu v režimu 24x7, záruční i pozáruční servis.

www.sys-group.ru


O společnosti Barco

Společnost Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro online řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 20 000 000 Kč. Společnost má certifikát ISO9001:2001.

www.barco.cz


O systému SmartStock.WMS

Warehouse Management Systém SmartStock.WMS je kompletním „bezpapírovým“ řešením pro online řízení skladů, který pracuje jako nadstavba skladové evidence v podnikovém IS. Systém je založen na jednoznačné identifikaci zboží, manipulačních jednotek a skladových míst pomocí čárových kódů. Aplikace je napsána pro použití mobilních terminálů se snímačem čárových kódů pracujících v bezdrátové WiFi síti. SmartStock.WMS optimalizuje všechny operace, pohyb pracovníků po skladu a zároveň kontroluje korektnost všech operací čtením odpovídajících čárových kódů a výrazným způsobem zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly při práci ve skladu. SmartStock.WMS je vystavěn na moderní platformě Microsoft .NET, která je spolu s architekturou systému zárukou mimořádné flexibility systému a rychlé implementace do IS.

www.smartstock.czE-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.